De Beethovenlaan krijgt een opknapbeurt

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 februari 2023, 12:04

De Beethovenlaan is een belangrijke weg in Waddinxveen. Door de huidige staat van de weg is het tijd voor een opknapbeurt. De aannemer Nederland ‘81 is vanaf 27 februari 2023 tot 2 juni 2023 aan het werk. Het werk vindt in fasen plaats. In deze periode zijn delen van de Beethovenlaan afgesloten.

Wat gaat de aannemer in deze periode doen?

Tijdens de opknapbeurt van de Beethovenlaan vervangen we het asfalt en maken we het fietspad aan de noordzijde breder. Hierdoor kunnen fietsers er in twee richtingen fietsen. Verder krijgen de voetpaden, fietspaden en parkeervakken nieuwe bestrating en vervangen we de openbare verlichting. Ook komt er meer groen in de openbare ruimte.

Een volledig overzicht van de werkzaamheden vindt u op de pagina Beethovenlaan opknappen.

Het werk voeren we uit in 2 fasen

Door het werk moeten we de Beethovenlaan afsluiten voor doorgaand verkeer. Dit doen we in twee fasen:

  • Fase 1: tussen Noordeinde en Groensvoorde van 27 februari tot 14 mei 2023
  • Fase 2: tussen Noordeinde en de rotonde Chopinlaan van 15 mei tot 2 juni 2023
De twee fasen van de werkzaamheden aan de Beethovenlaan

Beschrijving kaart werkzaamheden Beethovenlaan

Op de kaart is de hele Beethovenlaan te zien. De Beethovenlaan sluit aan de ene kant aan op het Noordeinde en aan de andere kant op de rotonde met de Chopinlaan en Willem de Zwijgerlaan. Op de kaart staan 3 rode strepen getekend. Dit zijn de grenzen van de fases 1 en 2. Fase 1 loopt tussen Noordeinde met de knik in de weg naar de Groensvoorde. Zowel het Noordeinde als de Groensvoorde is bereikbaar. Fase 2 loopt tussen Noordeinde met de knik in de weg naar de rotonde met de Chopinlaan en de Willem de Zwijgerlaan. Zowel het Noordeinde als de rotonde is bereikbaar. De Groensvoorde is niet bereikbaar in deze fase.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

De Beethovenlaan blijft altijd bereikbaar voor hulpdiensten. Voetgangers kunnen langs het werk lopen om zo de woningen aan de Beethovenlaan te bereiken. Voor fietsers en auto’s zijn er omleidingsroutes. Dit geven we aan met borden.

Auto’s leiden we om via de A12 en N209. We kunnen niet voorkomen dat de routes Dorpstraat-Kerkweg west en Wadde-Groensvoorde drukker worden door sluipverkeer. Het is voor vrachtverkeer verboden om deze sluiproutes te gebruiken. We proberen dit met inzet van borden en verkeersregelaars te voorkomen.

Verwarring met aanleg N207-Zuid

In januari is er een artikel gepubliceerd over deze werkzaamheden. Met dit artikel kan de indruk worden gewekt dat de reconstructie van de Beethovenlaan een eerste stap is in de aanleg van de N207-Zuid (Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan e.d.). Dit is echter niet het geval. Voor de N207-zuid is een provinciaal inpassingsplan in voorbereiding waarvan de procedure nog loopt. De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd aan de Beethovenlaan hebben geen relatie met de N207 Zuid.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Stel deze aan omgevingsmanager Luchandro Damon van aannemer Nederland ‘81 via het e-mailadres: luchandro@verdee.nl.Voor overige vragen kunt u mailen met projectleider Peter Hermanns van de gemeente Waddinxveen via p.hermanns@waddinxveen.nl of bellen naar 14 0182.