Beethovenlaan opknappen

Aannemer Nederland ‘81 begint 27 februari 2023 met het werk

Nederland ’81 uit Uden is geselecteerd als aannemer. De aannemer is vanaf 27 februari 2023 tot 2 juni 2023 aan het werk. Dan gaan zij:

 • het bestaande asfalt vervangen;
 • het fietspad aan de noordzijde breder maken zodat fietsers daar in 2 richtingen kunnen fietsen;
 • op het deel tussen Peuleyen en het zebrapad bij de bloemist de weg ca. 1,60 meter naar het zuiden verplaatsen, om ruimte te maken voor het bredere fietspad aan de noordzijde. Het fietspad aan de zuidzijde vervalt;
 • de trottoirs, fietspaden en parkeervakken opnieuw straten;
 • de openbare verlichting vervangen;
 • de kolken en afvoerleidingen vernieuwen;
 • meer groen aanbrengen.

Het werk voeren we uit in 2 fasen

Het werk aan de weg voeren we uit in de volgende fasen. Tijdens deze fasen is de Beethovenlaan afgesloten voor doorgaand verkeer:

 • Fase 1: tussen Noordeinde en Groensvoorde van 27 februari – 14 mei 2023
 • Fase 2: tussen Noordeinde en de rotonde Chopinlaan van 15 mei – 2 juni 2023

Door omstandigheden kunnen werkzaamheden uitlopen, of kan het nodig zijn om de fasering aan te passen.

Overzichtskaart Beethovenlaan

Op de kaart is de hele Beethovenlaan te zien. De Beethovenlaan sluit aan de ene kant aan op het Noordeinde en aan de andere kant op de rotonde met de Chopinlaan en Willem de Zwijgerlaan. Op de kaart staan 3 rode strepen getekend. Dit zijn de grenzen van de fases 1 en 2. Fase 1 loopt tussen Noordeinde met de knik in de weg naar de Groensvoorde. Zowel het Noordeinde als de Groensvoorde is bereikbaar. Fase 2 loopt tussen Noordeinde met de knik in de weg naar de rotonde met de Chopinlaan en de Willem de Zwijgerlaan. Zowel het Noordeinde als de rotonde is bereikbaar. De Groensvoorde is niet bereikbaar in deze fase.

Tijdelijk minder parkeerplaatsen door het werk                           

Door het werk zijn er tijdelijk geen parkeerplaatsen beschikbaar langs de Beethovenlaan. Hierdoor neemt de parkeerdruk in de buurt toe. We doen ons best om het aantal beschikbare parkeerplekken zo hoog mogelijk te houden. Maar het kan voorkomen dat u tijdelijk uw auto verder van uw woning moet parkeren. Wij vragen u uw auto nooit binnen het werkgebied te parkeren. Parkeer altijd in een officieel parkeervak.

De buurt blijft bereikbaar voor hulpdiensten tijdens het werk

Tijdens het werk blijft de Beethovenlaan altijd bereikbaar voor hulpdiensten. De aannemer heeft regelmatig contact met de hulpdiensten over de bereikbaarheid van de Beethovenlaan. De hulpdiensten weten hoe zij hun bestemming het snelste bereiken.

De rijweg is tijdens het werk afgesloten voor doorgaand verkeer op de plek waar de aannemer aan het werk is. Voetgangers kunnen altijd langs het werk lopen en woningen aan de Beethovenlaan blijven altijd te voet bereikbaar. Let op de aangegeven omleidingsroutes voor auto’s en fietsers.

Omleiding ingesteld

Tijdens het werk is een omleiding ingesteld voor verkeer tussen Waddinxveen en Boskoop. Deze omleiding loopt via de A12 en N209. We gaan echter niet voorkomen dat de routes Dorpstraat-Kerkweg west en Wadde-Groensvoorde drukker worden door sluipverkeer.

Verbod voor vrachtverkeer

We proberen te voorkomen dat vrachtverkeer de genoemde sluiproutes gaan rijden, door:

 • het plaatsen van verbodsborden voor vrachtverkeer aan het begin van de genoemde sluiproutes. Bestemmingsverkeer mag wel gebruik maken van de routes;
 • het inzetten van verkeersregelaars op het Noordeinde;
 • het informeren van bedrijven in de omgeving.

Wilt u overhangend groen verwijderen?

Ligt uw tuin aan de Beethovenlaan en hangen er vanuit uw tuin takken over het trottoir? Dan is het noodzakelijk dat u dit weghaalt voordat de aannemer bij uw tuin aan het werk gaat. De hele betonband op de erfgrens moet vrij zijn.

Ophogen van uw tuin

Wanneer uw tuin aan de Beethovenlaan ligt is het mogelijk dat de nieuwe stoep niet meer netjes aansluit op de bestrating in uw tuin. In dat geval leggen wij uw eigen bestrating over een lengte van maximaal 1 meter opnieuw aan. Op deze manier blijft uw woning goed bereikbaar.

Planten van nieuwe bomen na de herinrichting

Nadat de werkzaamheden aan de weg zijn afgerond planten we nieuwe bomen en beplanting. Het planten doen we vanaf november 2023. Dan begint het nieuwe plantseizoen.

Bijzondere gebeurtenissen? Meld dit dan

Woont u aan de Beethovenlaan en vinden er bijzondere gebeurtenissen plaats? Bijvoorbeeld een bruiloft, een begrafenis of een verbouwing aan uw huis waarbij uw aannemer ruimte nodig heeft. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de omgevingsmanager van aannemer Nederland ‘81. Dan kijken we naar mogelijke oplossingen.

Contact omgevingsmanager aannemer

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stel deze aan omgevingsmanager Luchandro Damon van de aannemer, via het e-mailadres: luchandro@verdee.nl

Voor overige vragen

Voor overige vragen kunt u mailen met projectleider Peter Hermanns van de gemeente Waddinxveen via p.hermanns@waddinxveen.nl of bellen naar 14 0182.

Toezicht namens de gemeente

Toezichthouder namens de gemeente Waddinxveen is de heer Peter-Jan van Rijs.

Op deze overzichtskaart hieronder staat de Beethovenlaan, vanaf de rotonde Chopinlaan tot Noordeinde.

Op deze overzichtskaart staat de Beethovenlaan, vanaf de rotonde Chopinlaan tot Noordeinde. De route van de werkzaamheden begint bij de rotonde die aansluit op de Chopinlaan. Daarna langs de Groensvoorde. De weg maakt een knik naar de Peuleyen. Daarna langs een benzinepomp. De route op de overzichtskaart eindigt bij de Dorpstraat en het Noordeinde.

De Beethovenlaan beging aan de zijkant bij het Noordeinde. De hele Beethovenlaan krijgt een nieuwe laag asfalt op de weg. Langs de hele Beethovenlaan komt een fietspad waar fietsers in twee richtingen kunnen fietsen. Dit fietspad maken we met rode tegels. Vanaf het Noordeinde tot de Peuleyen ligt naast het fietspad gras en bomen. Dit blijft zo. Het fietspad aan de andere kant van de Beethovenlaan halen we weg. Hier komt een stoep met grijze tegels.

De aansluiting van de Peuleyen op de Beethovenlaan leggen we aan als uitrit. Het fietspad loopt in een bocht over het hogere stuk. Naast het fietspad, op het hogere stuk, komen grijze stenen. Op de rijweg van de Peuleyen komen paarse stenen.

Op de Beethovenlaan bij de Peuleyen komt een soort eiland in het midden van de weg waar voetgangers veilig oversteken. Vlakbij de Peuleyen kappen we 1 boom. Deze staat te dicht langs het fietspad. We planten 1 nieuwe boom  terug, verder van het fietspad.

Na de Peuleyen gaat de weg verder naar de Mozartlaan. De aansluiting van de Mozartlaan op de Beethovenlaan leggen we aan als uitrit met een hoger gedeelte. Vanaf de Mozartlaan komen aan beide kanten van de weg parkeervakken in zwarte stenen. Aan 1 kant van de weg ligt het fietspad naast de parkeervakken. Dit fietspad maken we met rode tegels. Naast het fietspad komt een stoep met grijze tegels. Naast de stoep liggen de voortuinen van woningen.

Aan de andere kant van de rijweg komt naast de parkeervakken een stoep met grijze tegels. Naast deze stoep liggen de voortuinen van woningen. Na de Mozartlaan stopt de tekening.

De tekening begint aan de zijkant bij de Mozartlaan. Vanaf de Mozartlaan komen aan beide kanten van de weg parkeervakken met zwarte stenen. Aan 1 kant van de weg ligt het fietspad naast de parkeervakken. Dit fietspad maken we met rode tegels. Naast het fietspad komt een stoep met grijze tegels. Naast de stoep liggen de voortuinen van woningen.

Aan de andere kant van de weg komt naast de parkeervakken een stoep met grijze tegels. Naast deze stoep liggen de voortuinen van woningen. Tussen de parkeervakken planten we bomen. Dit gaat zo door tot het zebrapad. Het zebrapad leggen we hoger aan met een soort eilanden in het midden van de weg. Aan 1 kant van het zebrapad ligt het fietspad naast de weg. Dit fietspad maken we met rode tegels. Naast het fietspad ligt een stoep en groen met planten en bomen.

Aan de andere kant van de weg komt een stoep met grijze tegels. Na het zebrapad gaat de weg zo door tot het fietspad een knik maakt naar de aansluiting met Groensvoorde. Na deze knik in het fietspad stopt de tekening.

De tekening begint aan de zijkant bij het zebrapad. Het zebrapad leggen we aan met een verhoging en met eilanden in het midden van de weg. Aan 1 kant van het zebrapad ligt het fietspad naast de weg. Dit fietspad maken we met rode tegels. Naast het fietspad ligt een stoep en groen met planten en bomen. Aan de andere kant van de weg komt een stoep met grijze tegels.

Na het zebrapad gaat de weg zo door tot het fietspad een knik maakt naar de aansluiting met Groensvoorde. De aansluiting van de Groensvoorde op de Beethovenlaan leggen we hoger aan als uitrit. Het fietspad loopt door over het hogere deel. Na het hogere deel sluit het fietspad aan op het bestaande fietspad naar de rotonde. Naast het fietspad op het hogere deel komt een voetpad met grijze stenen. Na het hogere deel sluit de stoep aan op de bestaande stoep naar de rotonde. Op de weg van de Groensvoorde komen paarse stenen te liggen. Aan beide kanten van de aansluiting op Groensvoorde komen planten. 

Aan de andere kant van de weg komen parkeervakken met zwarte stenen. Naast deze parkeervakken komt een stoep met grijze tegels. Naast deze stoep liggen de voortuinen van woningen. In deze stoep leggen we vakken met planten en bomen. Dit gaat zo door tot de rotonde, bij de rotonde stopt de tekening.