A. (Albert) Kerssies

Wethouder

Taken

Eerste locoburgemeester

Portefeuille

 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening (inclusief alle projecten, behalve Sleutelkwartier, Henegouwerweg en Oude Dreef)
 • Economie
 • Greenport
 • Natuur en recreatie
 • Openbare ruimte
 • Archeologie en monumenten

E-mail: a.kerssies@waddinxveen.nl

Nevenactiviteiten 

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partijen (onbetaald): 

 • Lid Algemeen Bestuur Streekarchief Midden-Holland (SAMH)
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Grondbank RZG Zuidplas
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.
 • Lid Bestuur Stichting Greenport regio Boskoop