E.J. (Evert Jan) Nieuwenhuis

Burgemeester

Portefeuille

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving
 • Voorlichting en communicatie
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter Bestuurdersvereniging SGP (onbetaald)
 • Lid raad van Toezicht Cedrah Wonen, zorg en diensten (betaald) € 10.700,00 bruto per jaar

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partijen (onbetaald): 

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid Districtscollege Politie Den Haag/Hollands Midden
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (aansturing politie eenheid Den Haag/Hollands Midden)
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland 
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
 • Voorzitter Bestuursadviescommissie (BAC) Zorg- en Veiligheidshuis

Contact

E-mail: ej.nieuwenhuis@waddinxveen.nl