Omgevingsvergunning

De Omgevingswet is er om ervoor te zorgen dat uw omgeving veilig, schoon, mooi en gezond blijft. Daarom mag u niet zomaar iets veranderen aan uw omgeving. In sommige gevallen moet u eerst toestemming vragen aan uw gemeente. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen. Toestemming vragen kan door een aanvraag voor een omgevingsvergunning te doen. In andere gevallen hoeft u alleen een melding te doen, of moet u informatie geven over wat u gaat doen en wanneer.

Omgevingsvergunning nodig of een melding doen? Doe de vergunningcheck

Na 1 januari kunt u in het omgevingsloket online nakijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. In het omgevingsloket kunt u aanvragen indienen, maar ook de stand van zaken van uw aanvraag of melding bekijken. Het omgevingsloket is één loket waar alle overheden in samenwerken. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert taken uit voor gemeente Waddinxveen over bouw- en woningtoezicht en milieu. Is de uitkomst uit de vergunning check: ‘Neem contact op met de ODMH’? Vraag dan een vooroverleg aan bij de ODMH via info@odmh.nl of bel 088 54 50 000.

We toetsen uw aanvraag aan het omgevingsplan

U krijgt toestemming om de activiteit uit te voeren als uw aanvraag binnen het omgevingsplan past. Past uw aanvraag niet binnen het omgevingsplan? Dan kunt u in sommige gevallen toch een vergunning krijgen. Dit noemen we een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hiervoor worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, dat hangt af van de soort van de activiteit. De onderzoeken geven aan wat de invloed op de omgeving is. Soms wordt hiervoor de gemeenteraad om advies gevraagd.

Hoe snel krijg ik reactie op mijn aanvraag omgevingsvergunning of melding?

De periode waarin de beslissing wordt genomen over de vergunningaanvraag, is afhankelijk van de wettelijke procedure voor vergunningen. Er zijn reguliere of uitgebreide procedures. Voor de reguliere procedure is de termijn om te beslissen maximaal 8 weken. Is er instemming van het adviesorgaan nodig, dan is deze termijn 12 weken. Het bevoegd gezag kan, als het nodig is, de termijn om te beslissen één keer met 6 weken verlengen. Is voor uw bouwplan een uitgebreide procedure nodig, dan is de beslistermijn 6 maanden met misschien een verlenging van 6 weken. Doet u een bouwmelding? Dan moet binnen 4 weken gecontroleerd zijn of uw melding compleet is.