Andere oplossingen

In heel Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door een andere duurzame warmtebron, buurt voor buurt. Er zijn veel andere, duurzame oplossingen in plaats van aardgas. U kunt hierbij denken aan elektrisch verwarmen door een warmtepomp. Of het gebruik van duurzaam opgewekte andere gassen zoals groengas en waterstof. Of restwarmte vanuit bedrijven en industrie, warmte uit oppervlaktewater of warmte uit diepe boring in de aarde (geothermie). Verschillende combinaties van deze technieken zijn ook mogelijk. 

Er zijn drie verschillende technieken:

  1. Individuele technieken: Dit is een verzameling van technieken die u als eigenaar van een woning zelf kan nemen, dus individueel. Het beste voorbeeld hiervan is de warmtepomp. Voor mensen die zelf al van het aardgas af zijn gegaan, is dit de meest gebruikte techniek.  
  2. Collectieve technieken: Dit zijn de technieken die gezamenlijk met een grotere groep wordt gebruikt, dus collectief. Het beste voorbeeld hiervan is een warmtenet. Om dit mogelijk te maken is meestal een gemeente of een groep inwoners nodig die dit voor een grotere groep organiseert. Voor een collectieve oplossing is ook vaak een minimumaantal deelnemers nodig.
  3. Duurzame gassen: Aardgas is een fossiele brandstof en halen we uit de aarde. Een andere optie is het tegenovergestelde: gassen die duurzaam opgewekt kunnen worden. Deze gassen kunnen in plaats van aardgas gebruikt worden om een gebouw of woning te verwarmen.  Voorbeeld hiervan zijn:
  • Groengas: Groengas is CO2-neutraal en wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals groente-, fruit-, of tuinafval, mest, bermmaaisel of slib. Op dit moment wordt er nog niet genoeg aardgas geproduceerd om wijken hiermee te verwarmen.
  • Waterstof: Waterstof is een gas dat gemaakt moet worden. Hier wordt vaak nog aardas bij gebruikt. Dat maakt ook dat waterstof niet altijd duurzaam is. In de toekomst verwachten we dat waterstof op een duurzame manier via zon- en windenergie gemaakt kan worden. De kosten voor de productie van waterstof zijn op dit moment erg hoog. Daarnaast heeft het Rijk aangegeven dat waterstof eerst beschikbaar wordt voor de industrie.
rioolbuizen liggen in de afgegraven grond
Aanleg van een collectief warmtenet

De beste techniek kan per wijk verschillen

Bij de keuze van een andere, duurzame oplossing in plaats van aardgas kijken we per wijk welke optie het beste is. Hierbij spelen onder andere betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid een rol. Een combinatie van deze voorwaarden en andere voorwaarden die voor u belangrijk zijn bepalen uiteindelijk wat de andere, duurzame oplossing in plaats van aardgas gaat zijn in uw buurt. Voor de collectieve technieken is een minimumaantal deelnemers nodig. Dit betekent dat de keuze die u als woningeigenaar maakt ook bepaalt of een collectieve techniek mogelijk wordt in uw buurt.

Wat is een kansrijke oplossing voor de startbuurt?

Voor de startbuurt is de meest logische keuze een collectieve techniek en/of individuele techniek. Dit blijkt uit onderzoek die de gemeente heeft laten uitvoeren voor de Transitievisie Warmte. De komende twee jaar gaan we met inwoners in gesprek en brengen we uw wensen en voorwaarden in kaart.