Uitkering (bijstand) aanvragen

Heeft u te weinig geld om van te leven? Dat heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Met deze uitkering betaalt u de huur, eten en drinken, de zorgverzekering en uw andere kosten. Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Bel dan met Wadwijzer van de gemeente Waddinxveen via telefoonnummer 14 0182 keuze 2.

De gemeente bekijkt of u recht hebt op bijstand. Als u bijstand krijgt, betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. Dit kan ook een lening zijn die u later terug moet betalen.

U mag een uitkering aanvragen als:

 • u in de gemeente Waddinxveen woont
 • u ouder bent dan 18 jaar 
 • u geen AOW (pensioen van de Algemene Oudersdomswet) ontvangt
 • u staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf 
 • u Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent; iemand uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland is gelijkgesteld; Of heeft u een geldige verblijfsvergunning of verblijft u op een andere manier volgens de wet in Nederland (bijvoorbeeld als u een juridische proces tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert)
 • u geen of niet voldoende eigen inkomen heeft
 • u geen vermogen heeft hoger dan het bedrag dat is toegestaan
 • u geen andere uitkering krijgt of kunt krijgen
 • u niet in de gevangenis zit

Nadat u heeft gebeld met WadWijzer via 14 0182 keuze 2, hoort u van de gemeente hoe wij u verder helpen. U ontvangt per post een aanvraagformulier met een brief waarin staat welke documenten u moet laten zien. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering.

Iemand met een uitkering mag vermogen hebben tot een bepaalde hoogte. Uw vermogen is uw spaargeld, maar ook de waarde van uw auto, uw eigen huis of ander bezit. Uw eigen vermogen dat is toegestaan, verandert elk jaar. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

Wanneer heb ik met een eigen huis recht op bijstand?

Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie.

Bewijzen die laten zien dat u geen werk of opleiding hebt gevonden. Denk aan sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven. Verder heeft u de volgende gegevens nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • gegevens over uw woonsituatie (de hoogte van uw huur of hypotheek);
 • gegevens over inkomens (loon, alimentatie, belastingteruggave);
 • gegevens over uw laatste baan;
 • bankafschriften van uw rekeningen;
 • een overzicht van uw bezittingen en eventuele schulden;
 • brieven van de Belastingdienst over toeslagen of heffingskortingen.

Als u samenwoont met een partner of echtgenoot, heeft u deze gegevens ook van hem of haar nodig.

De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen. Deze periode wordt verlengd als u nog niet alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd.

U krijgt na 4 weken een voorschot. Het voorschot is minimaal 90% van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft. U krijgt elke 4 weken een voorschot totdat de gemeente een besluit heeft genomen.

U moet het voorschot altijd terugbetalen. Meestal houdt de gemeente het voorschot in één keer in op de eerste bijstandsuitkering.

Er zijn twee voorwaarden om een voorschot te krijgen

 • Uw aanvraag is compleet. U hebt alle gevraagde informatie ingeleverd;
 • Het is bijna zeker dat u een bijstandsuitkering kunt krijgen.

Als je werkloos bent en tussen de 18 en 27 jaar, kun je een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Met een bijstandsuitkering kan je belangrijke kosten van onderhoud betalen.

De gemeente beoordeelt of je recht hebt op een uitkering voor jongeren. Als je een uitkering krijgt, betekent dat niet altijd dat je geld krijgt. Dit kan ook een lening zijn die je later terug moet betalen.

Jonger dan 21 jaar

Bent u 18, 19 of 20 jaar? Dan ontvangt je een lagere uitkering. Er wordt dan van je ouders/verzorgers verwacht dat zij jou (gedeeltelijk) onderhouden. Kan dat niet, dan kan je aanvullende bijzondere bijstand aanvragen.

Verplichting zoeken naar werk of opleiding

Vraag je een bijstandsuitkering aan en ben je jonger dan 27 jaar? Dan bent je verplicht om eerst te kijken of je een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Daarvoor krijg je 4 weken de tijd. Na die zoekperiode kan je de aanvraag indienen. De gemeente beslist op de aanvraag.

Uw uitkering is korter dan 30 dagen geleden gestopt. Neem dan contact op met uw consulent via telefoonnummer 14 0182.

Wij rekenen dan de hoogte van uw uitkering uit met de kostendelersnorm. Het aantal volwassen huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw uitkering. Hoe meer volwassen personen met u samenwonen, hoe lager uw uitkering. Er zijn wel uitzonderingen. Kijk op de website van de rijksoverheid.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Als u 21 jaar of ouder bent en voor meer dan 3 maanden naar een zorginstelling, verpleegtehuis, revalidatiekliniek of andere instelling gaat, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Deze bijstandsuitkering bestaat uit zak- en kleedgeld.

Als u al bijstand krijgt wanneer u naar de instelling of het tehuis gaat, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd. U hoeft dan namelijk sommige kosten (zoals eten) niet meer zelf te betalen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van bijstand in een instelling of tehuis gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld; u bent gelijkgesteld met een Nederlander als u uit een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt; u bent ook gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of volgens de wet op een andere manier in Nederland mag wonen;
 • u woont in Nederland;
 • u hebt geen of niet genoeg eigen inkomen;
 • u hebt geen of niet genoeg eigen vermogen: denk hierbij aan uw spaargeld, koophuis en auto;
 • u kunt geen andere uitkering krijgen: bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • de instelling waar u zit, is geen gevangenis of tbs-kliniek. 

Uitkering aanvragen

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij WadWijzer via 14 0182 keuze 2.

Als u al bijstand krijgt, geeft u zo snel mogelijk aan uw contactpersoon bij de gemeente door dat u voor meer dan 3 maanden naar een instelling of tehuis gaat.

Als u niet 7 dagen per week in de instelling of het tehuis zit, kan de gemeente het bedrag dat u krijgt hierop aanpassen.