Waddinxveense huishoudens kunnen energietoeslag aanvragen

4 december 2023, 10:00

De gas- en energieprijzen zijn hoog. Daarom stelt de Rijksoverheid ook in 2023 € 1.300,00 per huishouden beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Waddinxveense huishoudens die een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling van de gemeente ontvangen, krijgen de energietoeslag begin december automatisch op hun rekening. Inwoners die vorig jaar zelf de energietoeslag aanvroegen en ontvingen, krijgen ook een brief. Vanaf 1 december kunnen andere huishoudens met een laag inkomen en huishoudens die financiële problemen hebben door de gestegen energieprijzen zelf de energietoeslag aanvragen via www.waddinxveen.nl/energietoeslag.

Het aanvragen van de energietoeslag voor 2023 kan tot 1 maart 2024

Vanaf 1 december 2023 kunnen huishoudens die niet automatisch de energietoeslag ontvangen, de toeslag aanvragen via www.waddinxveen.nl/energietoeslag. Elk huishouden krijgt € 1.300,00. De huishoudens die een uitkering van ons krijgen en eerder dit jaar een voorschot van € 500,00 ontvingen, krijgen nu nog € 800,00. Huishoudens die geen uitkering van ons krijgen maar wel een voorschot hebben ontvangen, moeten een nieuwe aanvraag indienen. Na het digitaal aanvragen hoort u zo snel mogelijk of de aanvraag is toegewezen of afgewezen. Als de aanvraag wordt toegewezen, dan ontvang u de energietoeslag binnen 6 tot 8 weken. Iedereen die hulp nodig heeft bij het digitaal aanvragen kan iedere vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur terecht bij de Formulierenbrigade in de bibliotheek (Gouweplein 1).

De energietoeslag is er voor huishoudens met een laag inkomen of financiële problemen

Dat zijn huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dit is voor alleenstaanden een netto-inkomen van € 1.502,53 en voor pensioengerechtigden € 1.676,71. Voor samenwonenden of getrouwden is dit € 2.146,46 en voor pensioengerechtigden € 2.276,85. Deze bedragen zijn netto-inkomsten per maand uit loon, pensioen of uitkering, zonder vakantietoeslag. Kinderbijslag en toeslagen van de Belastingdienst zoals huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag rekenen we niet mee. Ook telt uw spaargeld (vermogen) niet mee. Huishoudens met een hoger inkomen die in financiële problemen gekomen zijn door de gestegen energieprijzen, kunnen misschien gebruik maken van een uitzondering, ook wel de hardheidsclausule genoemd. Let op: dit kan alleen als hier dringende redenen voor zijn, waar geen andere oplossing voor is.