Waddinxveen werkt verder aan een betere waterkwaliteit

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 december 2022, 14:37

De gemeente doet dit door het verlengen van het Afsprakenkader Emissieloze kas tot 2027. Samen met andere gemeenten, Glastuinbouw Nederland en twee hoogheemraadschappen blijft de gemeente zich inzetten voor verbetering van de waterkwaliteit. Het Afsprakenkader is deze week ondertekend. De Provincie Zuid-Holland is al langer betrokken bij de Emissieloze kas, maar ondertekent voor het eerst ook het Afsprakenkader. In het vernieuwde Afsprakenkader zijn ook afspraken gemaakt over extra inzet van de betrokken partijen.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is flink verbeterd sinds het 1e Afsprakenkader in 2014

De afgelopen twee jaar is die verbetering gestagneerd. Met dit nieuwe Afsprakenkader zetten de betrokken partijen extra acties en maatregelen in om de uitstoot van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw in 2027 terug te brengen tot bijna nul.

Wethouder Albert Kerssies zijn handtekening onder het nieuwe Afsprakenkader

Namens de gemeente Waddinxveen gaf hij daarmee aan dat de gemeente mee blijft werken aan de Emissieloze kas. “De kwaliteit van het water is belangrijk, ook voor de biodiversiteit in Waddinxveen. We gaan ons komende jaren extra inspannen om samen met andere gemeenten, provincie, waterschappen de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied te verbeteren. “

Veel partijen zijn betrokken bij de Emissieloze kas

Het Afsprakenkader is ondertekend door de gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Ook Glastuinbouw Nederland (regio’s Westland en Oostland), het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland tekenden mee. Meer informatie over het Afsprakenkader leest u op de website van Glastuinbouw Nederland.