Vredenburghzone volop in ontwikkeling

Dit nieuwsbericht is verlopen.
31 maart 2023, 15:41

Vorig jaar zijn we gestart met de realisatie van het natuur- en recreatiegebied de Vredenburghzone. Aankomende maanden wordt fase 2 ingericht. Langs de Vredenburghlaan is gestart met de aanleg van de grondwal en een plas-dras zone. In natte perioden ziet deze zone eruit als een watervlakte en in droge perioden als een grasland. Zo’n zone is ideaal voor weidevogels. Verderop in de Vredenburghzone, langs de Zuidelijke Rondweg, starten we binnenkort ook met het graven van een plas-dras zone. Hiermee maken we ruimte voor waterrijke natuur. Deze gebieden zijn naar verwachting eind 2023 volledig ingericht.

Kievietsnest in Vredenburghzone

De werkzaamheden in de Vredenburghzone hebben invloed op de weidevogels, zoals kieviten. De plek waar eerst kieviten hun nesten maakten, wordt nu ontwikkeld tot natuur- en recreatiegebied. Om de kieviten in het gebied een nieuwe plek te geven, hebben we een ander stuk grond omgeploegd om hen te verleiden hun nesten daar te bouwen. Dit hebben we gedaan na een goede tip van een betrokken bewoner. En het is gelukt. Het eerste kievitsnest is gevonden in het omgeploegde stuk land. Zo zorgen we ervoor dat projectontwikkeling en natuurbescherming hand in hand gaan.

De Vredenburghzone is het gebied tussen de woonwijken Zuidplas en Park Triangel en de Vredenburghlaan. De gemeente wil minstens de helft van dit buitengebied ontwikkelen tot een recreatie- en natuurgebied. De ontwikkeling van de Vredenburghzone gaat in fases. Meer informatie leest u op de pagina Vredenburghzone.