Vredenburghzone: een groene long aan de rand van Waddinxveen

Het is prettig om dicht bij huis te kunnen ontspannen of een rondje met de hond te kunnen lopen. Dat wil de gemeente ook mogelijk maken in de Vredenburghzone. De Vredenburghzone is het gebied tussen de woonwijken Zuidplas en Park Triangel en de Vredenburghlaan. De gemeente wil minstens de helft van dit buitengebied ontwikkelen tot een natuur- en recreatiegebied

Gebiedsvisie

In 2018 en 2019 stelden we samen met inwoners van Waddinxveen een gebiedsvisie op. In die visie staat wat de ruimtelijke grenzen zijn voor de komende ontwikkelingen in het gebied. De gebiedsvisie is op 12 juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.

Gebiedsvisie 2019 bekijken

Hieronder kunt u de gebiedsvisie van april 2019 bekijken. Dit document is op de website geplaatst als niet-digitaal toegankelijke pdf-document. 

Ontwikkelstrategie 

Het is onze wens om minimaal de helft van de Vredenburghzone in te richten als natuur- en recreatiegebied. Dit gebeurt niet in een keer, maar in stapjes. Wij ontwikkelen alleen de gebieden waarvan wij eigenaar zijn. Op dit moment heeft de gemeente verschillende percelen in eigendom. 

Eerste ontwerpen

Vanuit de gebiedsvisie is in het voorjaar van 2021 een ontwerp gemaakt voor de eerste deelgebieden. Dit zijn de percelen die grenzen aan de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan (fase 1 en 2). In het deelgebied langs de Zuidelijke Rondweg combineren wij de ontwikkeling van natuur met extra ruimte voor water. Als er veel neerslag valt, is er een plek voor waterberging. In het deelgebied langs de Vredenburghlaan maken we, naast een plas-draszone, een grondwal. Die schermt de Vredenburghlaan af.

Deeluitwerking gebiedsvisie

Wij hebben na de eerste ontwerpen met name in het oostelijke deel van de Vredenburghzone, onder Park Triangel, de ontwerpen voor het gebied verder uitgewerkt. We hebben dit samen met een klankbordgroep gedaan. Die bestaat uit betrokken inwoners. Dit ontwerp voeren we daarna in stapjes uit. Dat kan wanneer de gemeente ook eigenaar is van de stukken grond die we nodig hebben. Zo richten we de Vredenburghzone geleidelijk in.

Deeluitwerking gebiedsvisie 2022 bekijken

Hieronder kunt u deeluitwerking gebiedsvisie van oktober 2022 bekijken.

Werkzaamheden 

Fase 1 van de Vredenburghzone is klaar. Er is nu meer ruimte voor water gemaakt. Daardoor is de waterkwaliteit beter en is het gebied een geschikt gebied geworden waar planten en dieren leven.

In maart 2023 zijn de werkzaamheden gestart voor fase 2. Als eerste gaan ze graven. We verwachten dat de gebieden van fase 2 eind 2023 helemaal zijn ingericht.

Luchtfoto van de Vredenburghzone

Wilt u iemand spreken?

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0182