Vredenburghzone: een groene long aan de rand van Waddinxveen

Het is prettig om dicht bij huis te kunnen ontspannen of een rondje te kunnen lopen. Dat is mogelijk in de Vredenburghzone. De Vredenburghzone is het gebied tussen de woonwijken Zuidplas en Park Triangel en de Vredenburghlaan. De gemeente wil dit gebied ontwikkelen tot een natuur- en recreatiegebied.

De eerste gebieden in het oostelijk deel zijn al klaar voor gebruik

De Vredenburghzone wordt in fases ingericht tot een natuur- en recreatiegebied. Wij ontwikkelen alleen de gebieden waarvan wij eigenaar zijn. Op dit moment heeft de gemeente verschillende gebieden in eigendom. 

Het eerste deel is ingericht en klaar voor gebruik. In de gemarkeerde gebieden in het oostelijk deel van de Vredenburghzone, fase 1 en fase 2 kan al gewandeld worden. Fase 2 in het westelijk gedeelte wordt nu ingericht. Eind 2024 kun je ook hier recreëren.

luchtfoto van de Vredenburghzone
Luchtfoto van de Vredenburghzone

Het volgende deel dat we gaan inrichten is het hondenlosloopgebied

In 2024 starten we met de inrichting van het hondenlosloopgbied. In het hondenlosloopgebied wordt een speelweide en een strand voor viervoeters ingericht.

Visie op de Vredenburghzone

In 2018 en 2019 is, samen met inwoners van Waddinxveen, een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie vormt het kader voor de ontwikkeling van de Vredenburghzone als natuur- en recreatiegebied. De gebiedsvisie is op 12 juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.

Hieronder kunt u de gebiedsvisie bekijken. Dit document is op de website geplaatst als niet-digitaal toegankelijk pdf-document. 

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Patrick Doodkorte via telefoonnummer 14 0182.