Vredenburghlaan / Plasweg / IJsermanweg locatie voor opvang vluchtelingen

27 juni 2024, 12:58
Situatietekening opvang vluchtelingen locatie Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg

De gemeenteraad heeft op 26 juni ingestemd met het voorstel van het college van B&W om in Waddinxveen een plek aan te wijzen waar een opvanglocatie voor vluchtelingen (AZC) komt. De locatie komt tussen de Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg, met een in- en uitgang via de IJsermanweg (zie kaart). Op deze plek worden voor vijf jaar 195 vluchtelingen opgevangen. Er komen ook 30 plekken voor inwoners die met spoed een woning nodig hebben. Zo bieden we een veilig onderdak aan mensen die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld of schending van mensenrechten. En we helpen Waddinxveners die dringend een tijdelijke woning zoeken.

Situatietekening opvang vluchtelingen locatie Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg
Situatietekening opvang vluchtelingen locatie Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg

Er is grote behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen

Als gemeente nemen wij onze verantwoordelijkheid, net als veel andere gemeenten in Nederland. Dit doen we samen met maatschappelijke partners, omwonenden, ondernemers en vrijwilligers. Samen met het COA zorgen we voor zaken in en rond de opvanglocatie.

De keuze voor de locatie is gemaakt met hulp van inwoners, ondernemers en partners

In twee rondes hebben inwoners meer dan 180 mogelijke locaties aangedragen. Deze locaties zijn met het – door de gemeenteraad vastgestelde – stappenplan beoordeeld. De meest kansrijke locaties kregen een score met hulp van het wegingskader. De top vijf locaties zijn verder beoordeeld door experts, zoals het COA, de provincie en de gemeente. Ze keken onder andere naar ontwikkelbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Al deze factoren zijn meegenomen bij het besluit om de locatie Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg aan te wijzen als opvanglocatie.

In september nodigen we direct omwonenden van deze locatie uit voor inloopavonden

Omwonenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de gemeente en het COA. Daarnaast publiceren we de data en tijden van de bijeenkomsten op onze website, want ook inwoners die niet in de buurt van de locatie wonen zijn welkom. Tijdens deze avonden gaan we met elkaar in gesprek over de te maken keuzes bij de veilige inrichting van de locatie. En we beantwoorden mogelijke vragen.

Op de hoogte blijven kan op een aantal manieren

U kunt zich aanmelden voor de digitale gemeentelijke nieuwsbrief via www.waddinxveen.nl/nieuwsbrieven. Via deze nieuwsbrief delen we nieuws over de voortgang van de opvanglocatie. Op www.waddinxveen.nl/vluchtelingen staat een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden die regelmatig wordt bijgewerkt. Ook kunt u zich hier aanmelden als vrijwilliger. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar vluchtelingen@waddinxveen.nl of bel naar telefoonnummer 14 0182.