Verkiezing Nederlandse leden van het Europees Parlement

16 februari 2024, 13:33

Registratie van EU-burgers als kiezer

Het duurt nog even, maar op donderdag 6 juni 2024 kunt u kiezen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Woont u in Waddinxveen en bent u op dinsdag 23 april 2024 in onze Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven met een nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie? En heeft u zich nog nooit in Nederland laten registreren als kiezer? Dan moet u voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024 de Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (Y32) invullen. U kunt ook kiezen om in een ander EU-land te stemmen waarvan u de nationaliteit heeft.

Wilt u in Nederland stemmen? Laat dat dan uiterlijk 23 april 2024 aan ons weten

Ga daarvoor naar www.waddinxveen.nl/verkiezingen en vul met uw DigiD de Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (Y32) in. Of download het formulier. Vul het formulier in en stuur het met bijlagen naar ons toe. U krijgt dan uiterlijk donderdag 23 mei 2024 een stempas van ons. U kunt daarmee in Nederland stemmen. Heeft u geen computer met internetaansluiting, neem dan even contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

U hoeft niets te doen als:

  • u wilt stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft;
  • u helemaal niet wilt stemmen.

Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en bent u op 6 juni 2024 tijdelijk in het buitenland door werk, studie of vakantie? Dan kunt u op 2 manieren stemmen.

U kunt stemmen via een schriftelijke volmacht

De aanvraag hiervoor gaat via de gemeente Waddinxveen. Vul dan het aanvraagformulier (model L8) in. U kunt natuurlijk ook een papieren exemplaar bij ons opvragen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina Iemand voor u laten stemmen.

U kunt zelf per brief stemmen

U moet dan wel een buitenlands postadres hebben. U doet uw aanvraag hiervoor bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier (model M3) op de website de gemeente Den Haag. Zorg ervoor dat de hele aanvraag is ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk donderdag 9 mei 2024 door de gemeente Den Haag ontvangen is.

Als de gemeente Den Haag uw aanvraag heeft goedgekeurd, dan krijgt u een briefstembewijs toegestuurd op uw tijdelijke buitenlandse adres. De gemeente Den Haag geeft dit door aan de gemeente Waddinxveen. Dat laatste hoeft u dus niet zelf te doen. Heeft u een briefstembewijs, dan mag u niet meer via een volmacht of met een kiezerspas uw stem uitbrengen.

Stemmen en permanent verblijf in het buitenland

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar woont u niet meer in Nederland? En wilt u op 6 juni 2024 vanuit uw woonplaats in het buitenland stemmen? Dan kunt u per brief stemmen. Hiervoor kunt u zich één keer als kiezer registreren bij de gemeente Den Haag. Doe dat uiterlijk donderdag 25 april 2024. U krijgt dan daarna bij elke Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezing en bij de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer, de stempapieren automatisch thuisgestuurd. Als u zich al eerder als kiezer bij de gemeente Den Haag heeft geregistreerd, hoeft u niets te doen.

Heeft u vragen?

De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor kiezers buiten Nederland. De unit Verkiezingen is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur via telefoonnummer +31 70 353 44 00. Of stuur een e-mail naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl.