Uitgesteld: kappen bomen langs Plasweg nodig door veiligheid

Dit nieuwsbericht is verlopen.
12 februari 2024, 13:56

Uit de jaarlijkse controle is gebleken dat 16 bomen langs de Plasweg een gevaar vormen voor de omgeving. Om die reden worden de bomen straks gekapt. De bomen zijn besmet met de essentaksterfte en sterven langzaam af. Uit de controle is gebleken dat de bomen nu een gevaar vormen voor de omgeving. Ze zijn als onveilig bestempeld en worden daarom gekapt. We kappen de bomen na een publicatie van de omgevingsvergunning, inclusief bijbehorende bezwaartermijn. Woensdag 14 februari 2024 wordt de omgevingsvergunning gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Bomen aan de Plasweg zijn besmet met de essentaksterkte

De essentaksterfte is een veelvoorkomende ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmelziekte. Als de boom besmet is met de schimmel, sterft deze langzaam af. De boom kan hierdoor een gevaar vormen voor de omgeving en wordt op dat moment gekapt. De bomen die besmet zijn met de essentaksterfte houden we goed in de gaten. Ieder jaar worden de bomen gecontroleerd en snoeien we aangetaste delen om gevaar van vallende takken te verminderen.

We planten nieuwe bomen op een andere plek in Waddinxveen

Meestal planten we een nieuwe boom op de plek waar een boom gekapt is. Dat lukt ons helaas nu niet meteen. De Plasweg wordt op korte termijn namelijk anders ingericht.  Met het project Behoud Identiteit Plasweg willen we de huidige poldersfeer zoveel mogelijk in stand houden. Meer informatie over dit project kunt u lezen op de pagina Plasweg.