Plasweg

De Plasweg heeft onderhoud nodig. Het asfalt is aan vervanging toe, een deel van de bomen die langs de weg staan zijn ziek en de weg wordt vaker gebruikt dan waar deze ooit voor is aangelegd. Daarom onderzoeken we hoe de Plasweg het beste ingericht kan worden zodat deze weer voor lange tijd mee kan. Door de minimale wegbreedte is dat een behoorlijke puzzel. Er moet ruimte zijn voor een veilige weg, groen, lantaarnpalen, kabels en leidingen. En we willen zoveel mogelijk de poldersfeer die er nu is in stand houden.

In 2023 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak

We zijn het project gestart met een vragenlijst voor belanghebbenden en inwoners van Waddinxveen. Daarna hebben we ons plan van aanpak in een informatiebijeenkomst gepresenteerd aan de omgeving. Voor inwoners die actief wilden meedenken met het projectteam, zijn twee adviesgroepen ingericht. Op basis van hun voorstellen voeren we de komende periode aanvullend onderzoek uit. Ook gebruiken we deze periode om in gesprek te blijven met de adviesgroepen, andere belanghebbenden en inwoners van Waddinxveen.

We doen extra onderzoek naar de mogelijkheden voor het herplanten van bomen

De laatste jaren zien we dat we steeds meer bomen moeten verwijderen aan de Plasweg om de veiligheid van weggebruikers te garanderen. Dit gaat ten koste van de laanstructuur. Uit het aanvullend onderzoek moet blijken wat wel en niet mogelijk is voor het herplanten van bomen.

We onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn aan de constructie van de weg

Uit aanvullend onderzoek moet blijken welke onderhoudsmaatregelen er nodig zijn aan de constructie van de weg. Deze onderhoudswerkzaamheden combineren we met een nieuwe inrichting van de weg, waarbij we fiets-, wandel- en bestemmingsverkeer goed op elkaar afstemmen.

In het voorjaar van 2024 presenteren we het voorlopig ontwerp in een informatiebijeenkomst

We werken de resultaten van het participatie- en ontwerpproces uit in een voorlopig ontwerp. In het voorjaar van 2024 presenteren we het voorlopig ontwerp in een informatiebijeenkomst. Adviesgroepen, andere belanghebbenden en inwoners van Waddinxveen kunnen dan reageren op het voorlopig ontwerp.

Inwoners van Waddinxveen kunnen op verschillende momenten meedenken

Wilt u daar meer over lezen? Ga dan naar ons participatieplatform Waddsup.