Stempas verkiezing Tweede Kamer op woensdag 22 november 2023

Dit nieuwsbericht is verlopen.
16 oktober 2023, 15:07
#ElkeStemTelt

Op woensdag 22 november 2023 is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.

U krijgt voor 9 november een stempas

U kunt in Waddinxveen in een van de 19 stemlokalen stemmen. Dit geldt voor inwoners die op 9 oktober in Waddinxveen stonden ingeschreven. Heeft u op 9 november 2023 geen stempas ontvangen, neem dan contact op met de gemeente via 14 0182.

Met uw stempas kunt u in elk stembureau binnen Waddinxveen stemmen. Vergeet u dan niet uw identiteitsbewijs mee te nemen? Het overzicht van alle stemlokalen vindt u binnenkort op www.waddinxveen.nl/verkiezingen en op de kandidatenlijst. Deze kandidatenlijst krijgt u uiterlijk zaterdag 18 november 2023.

Kunt u niet zelf stemmen?

Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 1. Door uw stempas aan een andere kiezer te geven.
 2. Door een volmachtbewijs bij ons aan te vragen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 1?

 • de kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook een stempas van ons hebben ontvangen;
 • zet allebei op de achterkant van uw stempas in een speciaal vakje uw handtekening;
 • geef uw stempas pas aan een ander mee nadat u zelf heeft ingevuld wie voor u gaat stemmen;
 • geef een (kopie van een) identiteitsbewijs van u zelf mee aan degene die voor u gaat stemmen; uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen;
 • de persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 2?

 • Lever uiterlijk vrijdag 17 november, 17:00 uur een volmachtverzoek bij ons in. Ga daarvoor naar www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Natuurlijk mag u het formulier ook per e-mail of telefoon aanvragen en ingevuld en ondertekend per post naar ons terugsturen.
 • Uw gemachtigde krijgt dan van ons een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u moet stemmen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.
 • Als het volmachtbewijs zoekraakt, krijgt u helaas geen nieuw volmachtbewijs meer.
 • U mag uw gegeven volmacht later niet meer intrekken.
 • U kunt uw stem in heel Nederland laten uitbrengen.

Voor beide manieren geldt:

 • U mag zelf niet meer stemmen.
 • Uw gemachtigde mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. In totaal kan hij/zij dus maximaal 3 keer stemmen; 2 keer voor een ander en 1 keer voor zichzelf.

Wilt u wel zelf stemmen, maar dan buiten Waddinxveen?

Vraag dan uiterlijk vrijdag 17 november met uw DigiD-inlogcode via onze website een kiezerspas aan. Of doe dat uiterlijk dinsdag 21 november, 12:00 uur persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis. Neem dan ook een identiteitsbewijs mee.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U krijgt van ons een kiezerspas. U mag dan niet meer met uw stempas stemmen.
 • U kunt met uw kiezerspas in elk stembureau in Nederland stemmen.
 • Ook met een kiezerspas heeft u een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Heeft u vragen? Chat, app, mail of bel gerust

Ook kunt u op onze website op de pagina van de verkiezingen kijken via www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Verder vindt u info op de landelijke website www.elkestemtelt.nl.