Scholen en gemeente: voor ieder kind een plek op school in Waddinxveen

17 januari 2024, 09:21

Het aantal basisschoolleerlingen in Waddinxveen groeit hard. Al langere tijd werkt de gemeente daarom aan meer lesruimte voor het basisonderwijs in Waddinxveen. Vlak voor kerst hoorden wij dat het aantal aanmeldingen voor de Dick Brunaschool hoger was dan de beschikbare lesruimte voor het basisonderwijs voor het schooljaar 2025-2026. Voor ongeveer 35 leerlingen betekent dit dat er op dit moment geen lesruimte is op deze school en dat zij op zoek moeten naar een andere basisschool. Ouders vroegen hulp aan de gemeente. Schoolbesturen en gemeente hebben inmiddels intensief overleg gehad. Wethouder Leferink:

We voelen ons als gemeente en scholen samen verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende lesruimte is voor het basisonderwijs. Ons uitgangspunt is dat kinderen die in Waddinxveen wonen, in Waddinxveen naar school kunnen. Mogelijk niet op de eerste voorkeursschool, maar wel in Waddinxveen. We gaan dit zo snel mogelijk oplossen.

Wethouder Brigitte Leferink

Op korte termijn is het belangrijk om te weten om hoeveel kinderen het precies gaat

In overleg met de scholen nemen we als gemeente de regie bij het aanmelden van leerlingen voor een basisschool. We doen dit door een centraal aanmeldpunt te creëren via de website van de gemeente. Om snel te weten om hoeveel kinderen het gaat, en op welke school ouders kun kind graag willen inschrijven (1e, 2e en 3e voorkeur). Met deze inzichten kunnen we voor het schooljaar 2025-2026 maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle Waddinxveense kinderen in Waddinxveen naar school kunnen. Scholen hebben geen zicht op de totale aantallen, omdat ouders hun kinderen op meerdere scholen kunnen aanmelden. Scholen mogen deze gegevens niet met elkaar delen vanwege privacywetgeving. Ouders die zich aangemeld hadden en van wie de kinderen nu geen plek hebben voor schooljaar 2025-2026, krijgen bericht van de school als het aanmelden via de website van de gemeente live staat. Berichtgeving van de scholen en de gemeente volgt als meer bekend is over het nieuwe aanmeldpunt.

Op middellange termijn werken we aan de uitbreiding van schoolgebouwen

Het is duidelijk dat er behoefte is aan meer leslokalen. De leerlingprognoses geven dat aan. We hebben diverse maatregelen gepland voor de Theo Thijssenschool en de twee scholen in Park Triangel: CBS TOV en de Dick Brunaschool.

  • In 2025 starten we met de bouw van 4 leslokalen voor de uitbreiding van de Theo Thijssenschool. We houden rekening met de te verwachten verdere groei van de school. Daarom is het mogelijk om op termijn nog 4 extra lokalen en een speelzaal te bouwen.
  • Voor CBS TOV bouwen we een nieuw schoolgebouw in Park Vredenburgh. Als CBS TOV verhuist naar de nieuwe locatie, neemt de Dick Brunaschool de vrijgekomen ruimte in het schoolgebouw aan de Parklaan in gebruik. Waardoor de kinderen in het voormalige gebouw van het Coenecoop-college weer terug naar hun eigen school kunnen.

Voor de lange termijn komt er een nieuw Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Dit plan is rond de zomer van dit jaar af en geeft zicht op de ontwikkelingen en plannen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor de periode na 2026.

Scholen en gemeenten hebben verschillende verantwoordelijkheden voor onderwijs

Het regelen van inschrijvingen van leerlingen is de verantwoordelijkheid van de scholen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede en voldoende les- en gymnastiekgebouwen te bieden voor het basis- en voortgezet onderwijs.