Lintjesregen Waddinxveen 2024

26 april 2024, 15:04

Traditiegetrouw vond op vrijdag 26 april de lintjesregen plaats. Op Lintjesregen decoreren we de Waddinxveense inwoners die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving.

Burgemeester Nieuwenhuis reikte vijf Koninklijke onderscheidingen uit aan bijzondere Waddinxveners: de heer C.F.P. van Tilburg, mevrouw M.A.J.G. de Rooij-de Kooter, de heer J.A.P.M. Koppen, de heer R.I.M. Lijesen en mevrouw M.A. Uitbeijerse-Stam.

Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het ontvangen van een lintje was voor alle vijf een grote verrassing.

Wij feliciteren alle gedecoreerden met hun onderscheiding!

Kent u iemand die een lintje verdient?

Kent u ook iemand die veel betekent voor de samenleving en vindt u dat die persoon ook een onderscheiding verdient? Zie www.lintjes.nl of onze webpagina Onderscheidingen voor meer informatie over het voordragen van een inwoner.

Korte beschrijving van de activiteiten van de gedecoreerden

De heer C.F.P. van Tilburg

De heer C.F.P. van Tilburg met Koninklijke onderscheiding

De heer C.F.P. van Tilburg (79) was voorheen werkzaam als woninginrichter bij Van der Linde. Hij hielp de broers om het bedrijf overeind te houden toen de eigenaar ziek werd. Sinds 2004 is de heer Van Tilburg vervroegd met pensioen gegaan. Tot op heden ondersteunt hij nog de jaarlijkse barbecue. Daarnaast ontplooit/ontplooide hij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • van 1963 tot heden vrijwilliger bij de Zwem- en waterpolovereniging (Z&PC) ‘De Gouwe’
 • van 1998 tot heden vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente ’t Spectrum in Waddinxveen
 • van 2013 tot 2023 mantelzorger van wijlen zijn jongste zus

De heer C.F.P. van Tilburg was voorheen ook vrijwilliger bij de Christelijke voetbalvereniging ‘Be Fair’ onder andere als grensrechter.

Mevrouw M.A.J.G. de Rooij-de Kooter

Mevrouw M.A.J.G. de Rooij-de Kooter met Koninklijke onderscheiding

Mevrouw M.A.J.G. de Rooij-de Kooter (76) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Hervormde Gemeente Waddinxveen, wijkgemeente Noord
  • van 1968 tot 1973 leider van de meisjesclub
  • van 1978 tot 1987 ondersteuner van de scriba
  • van 1978 tot 1992 lid van de tentweekcommissie
  • van 1998 tot heden coördinator van het ouderenbezoek en bezoekvrijwilliger
  • van 1999 tot 2013 administrateur
  • van 2006 tot 2011 cursusleider. Betrokkene verzorgde de huwelijkscatechese
 • van 1978 tot 1985 secretaris van de evangelisatiecommissie van de Centrale Hervormde Gemeente
 • van 1979 tot 1986 vrijwilliger bij de Bethelschool
 • van 1994 tot 2004 vrijwilliger bij de Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken
 • van 1996 tot 2005 voorzitter van de afdeling Waddinxveen van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage
 • van 1997 tot 2000 vrijwilliger van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
 • van 2015 tot heden kookvrijwilliger bij het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek

De heer J.A.P.M. Koppen

De heer J.A.P.M. Koppen met Koninklijke onderscheiding

De heer J.A.P.M. Koppen (69), is tot zijn pensionering in 2021 werkzaam geweest als Visiespecialist Groen, Spelen en Begraafplaatsen bij de gemeente Zaanstad. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • van 2002 tot 2011 vicevoorzitter van de RK Geloofsgemeenschap St. Victor Waddinxveen en diens rechtsvoorganger
 • van 2011 tot 2017 secretaris van de Waddinxveense Reddingsbrigade
 • van 2013 tot heden voorzitter van de Nederlandse Dendrologische Vereniging
 • van 2015 tot heden vrijwilliger bij de RK Geloofsgemeenschap Sint Victor
 • van 2016 tot 2020 vrijwilliger bij Gouwebad de Sniep
 • van 2020 tot heden secretaris/voorzitter van het Sportplatform Waddinxveen

De heer R.I.M. Lijesen

De heer R.I.M. Lijesen met Koninklijke onderscheiding

De heer R.I.M. Lijesen met Koninklijke onderscheiding (64) bekleedde/bekleedt de volgende functies:

 • van 1990 tot 2005 pastoraal werker bij de RK Parochie De Emmausgangers in Rotterdam IJsselmonde
 • van 2006 tot 2021 pastoraal werker bij de Hildegardiskerk van de Johannes Parochie in Rotterdam
 • van 2021 tot heden pastoraal werker bij de RK Parochie Sint Jan de Doper in Gouda.

Daarnaast ontplooide/ontplooit de heer Lijesen de volgende, al dan niet aan de opeenvolgende hoofdfuncties gerelateerde activiteiten:

 • van 1982 tot 1991 medeoprichter/secretaris van de Federatie Scouting Europa, afdeling Nederland
 • van 1982 tot 1992 oprichter/voorzitter van en vrijwilliger bij de Scoutinggroep Ashanti in Zoetermeer
 • van 2005 tot heden lid van de Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen (GVOR)
 • van 2009 tot 2022 columnist voor het vakblad Vereniging Pastoraal Werkenden
 • van 2013 tot heden lid van de Advies Commissie Permanente Diakens (ACPD) van het Bisdom Rotterdam
 • van 2013 tot heden mantelzorger/ondersteuner van zijn wijlen moeder en van zijn zus en broer, beiden met een beperking
 • van 2014 tot 2018 penningmeester van en vrijwilliger bij de Korfbalvereniging ROV Eureka in Rotterdam
 • van 2017 tot heden vrijwilliger bij de Stichting VNB-pelgrimsreizen
 • van 2018 tot heden vertrouwenspersoon bij de Stichting Mara in Rotterdam
 • van 2020 tot 2022 lid van het kerkelijk Oecumenisch samenwerkingsverband van kerken in Waddinxveen
 • van 2021 tot heden secretaris van de Kerkelijke Instelling Kamphuys Ahoy in Den Hout/Oosterhout
 • van 2022 spreker namens de kerken tijdens de 4 mei-herdenking van de gemeente Waddinxveen
 • 2022 gastheer bij de noodopvang voor vluchtelingen in Gouda
 • 2022 organisator van een vredes-flashmob in Gouda in relatie tot de oorlog in Oekraïne.

Mevrouw M.A. Uitbeijerse-Stam

Mevrouw M.A. Uitbeijerse-Stam met Koninklijke onderscheiding

Mevrouw M.A. Uitbeijerse-Stam met Koninklijke onderscheiding (62) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • van 1992 tot heden vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Waddinxveen, Wijkgemeente Noord
 • van 1993 tot 2008 vrijwilliger bij de Bethelschool in Waddinxveen
 • van 2008 tot 2018 mantelzorger/ondersteuner van diverse personen
 • van 2015 tot heden vrijwilliger bij de Stichting Voor Elkaar Vakantieweken in Terneuzen
 • van 2017 tot heden vrijwilliger bij Ipse de Bruggen in Zwammerdam

Daarnaast is betrokkene sinds 2009 verkeersregelaar bij diverse evenementen in de gemeente Waddinxveen en collecteert zij jaarlijks voor de KWF Kankerbestrijding.