Duurzame energie opwekken in de gemeente? Geef uw mening

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 mei 2023, 16:41

Gemeente Waddinxveen heeft met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Zuidplas afgesproken om meer duurzame energie op te wekken uit zonne-energie. Met zonnepanelen op grote daken of met zonnevelden (grote aantallen zonnepanelen) op land. Deze plannen staan in de Regionale Energiestrategie Midden-Holland.

Bedankt voor het delen van uw mening

Wij zijn met inwoners in gesprek gegaan over welk soort gebieden en projecten zij het meest geschikt vinden voor het opwekken van duurzame energie. Dat deden we met een online vragenlijst en tijdens straatgesprekken in Waddinxveen. Deze vragenlijst is op 17 mei gesloten en is door meer dan 400 mensen ingevuld. Op straat hebben we meer dan 100 inwoners gesproken.

Komt u op 6 juni meepraten over het opwekken van duurzame energie?

Op dinsdag 6 juni zijn alle inwoners van Waddinxveen van harte welkom in het gemeentehuis om verder over dit onderwerp te praten. U kunt tussen 19.00 uur en 21.30 uur binnenlopen aan de Beukenhof 1.

Na de inloop met koffie en thee om 19.00 uur, opent wethouder Brigitte Leferink om 19.30 uur de avond. Tot 21.30 uur kunt u als inwoner aan verschillende tafels in gesprek gaan, vragen stellen of gewoon meer informatie krijgen.

Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat we meer rekening houden met de natuur en dieren bij het plaatsen van een zonneveld? Of is het juist belangrijk dat inwoners deels eigenaar kunnen worden van een zonneveld? Tijdens de inloopavond kunt u ook uw mening geven en gaan we hier graag verder op in.

De resultaten van de vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten komen samen in een rapport. Deze gebruiken de RES en gemeenten voor besluiten over het opwekken van duurzame energie. Het rapport wordt gemaakt door bureau EMMA.

We willen graag uw mening horen

De gemeenten Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Zuidplas willen advies van hun inwoners over welke gebieden en projecten voor het opwekken van zonne-energie hun voorkeur hebben. Bijvoorbeeld: is een landbouwgebied of gebied met bedrijventerreinen meer geschikt voor een zonneveld? Of: is het belangrijk dat een zonneveld niet zichtbaar is of dat rekening wordt gehouden met de planten en dieren in het gebied?

Na de zomer maken de gemeenten afspraken over het opwekken van duurzame energie. Daarin staat welke plekken meer geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie. Ook staat er in welke soort projecten meer kans maken om uit te voeren. Dat geeft ondernemers duidelijkheid over de voorwaarden waar zij aan moeten voldoen met voorstellen voor het opwekken van duurzame energie. We vragen inwoners altijd om mee te denken.

Meer informatie vindt u op de pagina Duurzaamheid.