Kappen bomen langs Plasweg nodig door essentaksterfte

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 februari 2024, 06:00

Update 16:17 uur

De bomen worden voorlopig niet gekapt. De vergunning om de bomen te kappen is helaas niet gepubliceerd door de ODMH. Hierdoor kon er geen bezwaar gemaakt worden. Dat vinden we erg vervelend. De vergunning wordt binnenkort alsnog gepubliceerd door de ODMH.

Uit onderzoek is gebleken dat er 24 bomen langs de Plasweg gekapt moeten worden

Deze bomen zijn besmet met de essentaksterfte. De essentaksterfte is een veelvoorkomende ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmelziekte. Als de boom besmet is met de schimmel, sterft deze langzaam af.

Tijdens de jaarlijkse controle kwam naar voren dat meerdere bomen onveilig zijn

De bomen die besmet zijn met de essentaksterfte houden we goed in de gaten. Ieder jaar worden de bomen gecontroleerd en snoeien we aangetaste delen om gevaar van vallende takken te verminderen. De bomen die nu gekapt worden zijn als onveilig bestempeld en worden daarom gekapt. Er zijn helaas geen middelen beschikbaar om de essentaksterfte tegen te gaan.

In de week van 12 februari kappen we 16 bomen langs de Plasweg

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een kans bestaat dat in 8 bomen dieren verscholen kunnen zitten. Daarom worden er nu niet 24, maar 16 bomen gekapt. De andere 8 bomen worden verder onderzocht. In de week van 12 februari gaat de aannemer aan de slag. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer langs de werkzaamheden blijven gaan.

We planten nieuwe bomen op een andere plek in Waddinxveen

Meestal planten we een nieuwe boom op de plek waar een boom gekapt is. Dat gaat helaas nu niet. De Plasweg heeft namelijk onderhoud nodig. Meer informatie over dit project kunt u lezen op de pagina over werkzaamheden aan de Plasweg. We planten daarom nieuwe bomen op een andere plek in gemeente.