Herdenking slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië, woensdag 15 februari, 19:00 uur

Dit nieuwsbericht is verlopen.
13 februari 2023, 17:00

De gemeente Gouda organiseert op woensdag 15 februari sámen met vertegenwoordigers vanuit de Turkse en Syrische gemeenschappen in Gouda en Waddinxveen een bijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. Dit sluit aan op een behoefte om steun te betuigen aan de inwoners die de afgelopen dagen geconfronteerd werden met het onwerkelijke verlies van familie, vrienden en bekenden. Er is veel schade, letsel, onzekerheid en een enorme vraag naar hulp, zorg en middelen om de verwoeste gebieden weer op te bouwen en slachtoffers bij te staan.

Om 19:00 uur is iedereen welkom op de Markt, aan de voorzijde van het Stadhuis.

De bijeenkomst bestaat uit een aantal toespraken, waaronder een woord namens zowel de Turkse als ook de Syrische gemeenschap, burgemeester Pieter Verhoeve en burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis (Waddinxveen). Bij de bijeenkomst is ook aanwezig de Consul-generaal van Turkije, Sevgi Kisacik. Verder is er een moment van stilte en bezinning en de gelegenheid tot napraten in het Stadhuis.

Crowdfunding

Ter gelegenheid van deze bijeenkomst opent de gemeente Gouda een speciale rekening om financiële steun en toezeggingen uit Gouda en omstreken via crowdfunding te faciliteren. Dit gebeurt tegelijk met de landelijke actiedag Giro555.

Programma van 19:00 tot 20:00 uur

19:00 uur start bijeenkomst op de Markt

  • Openingswoord burgemeester Pieter Verhoeve
  • Woord namens de Turkse gemeenschap, Rüstem Çetin
  • Woord namens de Syrische gemeenschap
  • Kort gebed o.l.v. Imam uit Waddinxveen, Osman Hoca
  • Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis van Waddinxveen vraagt om minuut stilte
  • Gedicht ter afsluiting

19:25  uur Afsluiting en mogelijkheid om na te praten met koffie/thee in het Stadhuis

20:00 uur einde bijeenkomst.