Grondtransporten via Brugweg vanaf 10 juli

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 juli 2023, 15:40

Vanaf maandag 10 juli gaat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan het werk in Reeuwijk-Dorp om onderbemaling (waarbij het waterpeil in een gebied kunstmatig verlaagd wordt) op te kunnen heffen. Voor deze noodzakelijke werkzaamheden is extra grond nodig. Een aannemersbedrijf vervoert de grond tot begin augustus met 150 kiepwagens. Dat zijn circa 10 wagens per weekdag tussen 07:00-17:00 uur.

Bestuurlijke afspraken verkeersproblemen

De werkzaamheden gaan een week later van start door tussentijds extra overleg tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente Waddinxveen. Er is besloten een aanpassing van de route te doen. Dit is gedaan om het aantal verkeersbewegingen van het grondtransport en dus de overlast zoveel mogelijk te verdelen over verschillende wegen.

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen zijn samen op zoek naar een blijvende oplossing voor de verkeersproblemen en het nodige onderhoud van de Brugweg. Tot die tijd maken we onderlinge afspraken over eventuele extra verkeersbewegingen en transportroutes. In de toekomst bekijken we per situatie welke mogelijkheden er zijn.

Route van de grondtransporten

Na het overleg is gekozen om de aanvoer van de volle wagens te laten rijden via de A12 / N207 / Brugweg / Zwarteweg / Reewal / Reesveld en de lege wagens terug te laten rijden over de Reesveld / Reewal / Kaagjesland / Middelburgseweg / Nieuweweg. Op die manier verdelen we het aantal verkeersbewegingen over verschillende wegen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk verleent voor het terug laten rijden van de wagens via Kaagjesland/Middelburgseweg eenmalig een tijdelijke ontheffing.

Keuze mogelijke routes

De mogelijke routes zijn zorgvuldig onderzocht en afgewogen. Er is gekeken naar de aan- en afvoer via de Brugweg, Nieuwdorperweg, Oud Reeuwijkseweg en Kaagjesland. Op de Nieuwdorperweg, Oud Reeuwijkseweg en Middelburgseweg geldt een beperking voor zwaar/breed verkeer. Deze wegen en brugconstructies kunnen het gewicht van geladen voertuigen niet aan. Het rijden met kleinere of lichtere voertuigen is niet mogelijk omdat dit honderden extra verkeersbewegingen zou opleveren. De Brugweg en Kaagjesland (met beperkingen) blijven over als de enige twee mogelijke routes.