Peter Zuidlaan en Johannes Postlaan

Begin 2022 stelde de gemeenteraad van Waddinxveen het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de Peter Zuidlaan vast. Dit plan bestaat uit de bouw van 57 woningen. Om plaats te maken voor deze woningen zijn de leegstaande schoolgebouwen gesloopt. Als laatste wordt de gymzaal gesloopt.

Sloop gymzaal start maandag 26 januari 2024

De firma Van Zundert Sloopwerken voert de werkzaamheden uit. De sloop vindt in twee fasen plaats. De 1e fase bestaat uit de sloop van de gebouwen langs de Johannes Postlaan (behalve de gymzaal). De tweede fase bestaat uit de sloop van de gebouwen aan het Jan van Bijnenpad, tegenover het Anne Frank Centrum.

De aannemer voert de werkzaamheden met zorg uit en beperkt de overlast zoveel mogelijk

Stofoverlast wordt voorkomen door het nathouden tijdens de sloop en het laden van puin. Tussen 07:00 uur en 08:00 uur worden zo min mogelijk werkzaamheden uitgevoerd die lawaai veroorzaken. Er wordt rekening gehouden met de ochtendspits en de tijden dat scholen op de route beginnen en uitgaan. Dit betekent dat het verkeer dat nodig is voor de sloop zoveel mogelijk buiten deze tijden de weg op gaat. Om verkeersoverlast nog meer te beperken is voor onderstaande aanrijroute via de Esdoornlaan en de Chopinlaan gekozen. Vanaf de hoek Chopinlaan/Johannes Postlaan wordt over eigen terrein gereden.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op

Voor vragen of klachten over de sloop kunt u terecht bij aannemingsbedrijf Van Zundert Sloopwerken. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 070 3908063 of emailadres marc@vanzundert.com. Heeft u een andere vraag over de locatie Peter Zuidlaan, neem dan contact op met de projectleider van de gemeente, Take Hannessen via e-mailadres t.hannessen@waddinxveen.nl.

U vindt deze informatie en de contactgegevens ook op Waddsup via www.waddinxveen.nl/peterzuidlaan.