Opknappen parkeerterrein Willem de Rijkelaan en aanleg fietspad Vondellaan

Parkeerterrein opknappen

Het parkeerterrein aan de Willem de Rijkelaan is toe aan groot onderhoud. Daarom gaan we het parkeerterrein opknappen en opnieuw inrichten. Onder andere gaan we een aantal grote bomen kappen. Omdat deze bomen te oud worden kunnen ze spontaan takken laten vallen wat voor onveilige situaties kan zorgen.

Fietspad aanleggen

Doordat (brom)fietsers gebruik maken van het trottoir tussen het parkeerterrein en de Vondellaan ontstaan gevaarlijke verkeersituaties. Daarom gaan we daar een fietspad aanleggen in het bestaande grasveld.

Wat gaan we doen?

  • het parkeerterrein en trottoirs opnieuw straten;
  • een nieuw fietspad aanleggen naar de Vondellaan;
  • de openbare verlichting vervangen voor LED-verlichting;
  • de kolken en afvoerleidingen vernieuwen;
  • groen vervangen of aanvullen.

Meedenken over de inrichting van het gebied?

We vinden het belangrijk dat bewoners hun ervaringen delen over de situatie die er nu is. De bewoners van de straten rondom het parkeerterrein ontvangen een brief om een vragenlijst in te vullen. De resultaten nemen we mee in het ontwerp.

Bewonersmiddag op dinsdag 14 november 2023

Op dinsdag 14 november 2023 was er een inloopmiddag in het gemeentehuis. Daar was het mogelijk de tekeningen van het ontwerp te bekijken en konden inwoners vragen stellen aan medewerkers die aanwezig waren. De bewoners van de straten rondom het parkeerterrein kregen een brief met een uitnodiging voor deze middag. Lees hieronder het verslag van de inloopmiddag.

Toelichting op het project

Tijdens de inloopmiddag is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. De bewoners zien op een grote tekening hoe het ontwerp voor het parkeerterrein Willem de Rijkelaan en het nieuwe fietspad naar de Vondellaan eruit komt te zien.

Parkeerterrein opknappen

Het parkeerterrein aan de Willem de Rijkelaan is toe aan groot onderhoud. Daarom gaan we deze opknappen en opnieuw inrichten. Er zijn een aantal grote bomen onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat deze bomen spontaan takken kunnen laten vallen wat voor onveilige situaties zorgt. Daarom gaan we deze bomen kappen en nieuwe bomen planten rondom het nieuwe parkeerterrein. Het parkeerterrein en het voetpad gaan we anders inrichten en opnieuw bestraten. Er blijven 20 parkeerplaatsen over. Het voetpad komt langs de weg te liggen, hierdoor kunnen we een grotere groenstrook maken en lopen de voetgangers niet meer over een donker pad.

Fietspad aanleggen

Doordat (brom)fietsers gebruik maken van het voetpad tussen het parkeerterrein en de Vondellaan ontstaan gevaarlijke verkeersituaties. Daarom gaan we daar een fietspad aanleggen in het bestaande grasveld.

Overige werkzaamheden

We gaan de bestaande openbare verlichting vervangen door LED-verlichting en zorgen ervoor dat de rest van het gebied ook goed verlicht wordt. En we vernieuwen de kolken en regenafvoerleidingen.

Vragen tijdens de inloopmiddag

Tijdens de inloopmiddag zijn ook vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de bezoekers. Deze vragen en antwoorden hebben we hieronder op een rijtje gezet met het antwoord van de gemeente daarbij.

Vraag 1: Speeltuin herstellen. Zeker de kuil bij de glijbaan.
Antwoord: Dit is doorgegeven aan het team wat onderhoud uitvoert aan de speeltuinen.

Vraag 2: Overlast van inschijnende autolampen in de flat en draaiende motors van auto’s.
Antwoord: Door de nieuwe begroeiing moet de overlast van inschijnende koplampen minimaal zijn. Tegen draaiende motors kan de gemeente helaas weinig doen.

Vraag 3: Door het rijden van fietsers en scooters op het bestaande pad is er angst voor ongelukken met voetgangers.
Antwoord: Door het aanleggen van een nieuw fietspad naar de Vondellaan wordt dit probleem opgelost.

Vraag 4: Wat als auto’s gebruik gaan maken van het nieuwe fietspad?
Antwoord: Dit gaan we in de gaten houden. We willen zo weinig mogelijk paaltjes plaatsen op fietspaden, vanwege het gevaar op ongelukken van fietsers met deze paaltjes en om de toegankelijkheid te behouden. Als blijkt dat auto’s gebruik maken van het fietspad gaan we kijken of passende maatregelen nodig zijn.

Vraag 5: Plaatsen van laadpalen voor elektrisch laden van auto’s.
Antwoord: Voor het plaatsen van laadpalen worden voorbereidingen getroffen, het daadwerkelijk plaatsen van de laadpalen is nu nog niet voorzien. Wanneer aanvragen gedaan worden om nieuwe laadpalen te plaatsen wordt gekeken wat daarvoor de beste locatie is. Het aanvragen van laadpalen kan via deze website.

Vraag 6: Het groen laag houden.
Antwoord: We gaan zorgen voor een goede doorkijk op het parkeerterrein.

Vraag 7: Tussen het nieuwe fietspad en de parkeerplaats voor de flat zorgen dat auto’s niet via fietspad en het gras de parkeerplaats op rijden.
Antwoord: We gaan hier een extra haag plaatsen, zodat daar geen auto’s kunnen rijden.

Vraag 8: Overlast van jongeren bij de JOP nabij de scouting.
Antwoord: Dit is doorgegeven aan de handhavers van de gemeente.

Vraag 9: Aansluiting fietspad op Vondellaan. Fietsers moeten nu voorrang verlenen aan verkeer op de Vondellaan. Fietspad sluit aan in een 30 km zone, dat betekent dat dit een gelijkwaardige kruising moet zijn.
Antwoord: De fietsers voorrang verlenen aan het verkeer op de Vondellaan is de meest veilige situatie voor alle verkeersdeelnemers.

Planning

  • Plaatsen nieuwe fietsbrug in juni 2024
  • Werkzaamheden aan het parkeerterrein en fietspad in oktober en november 2024

Heeft u vragen? Neem dan contact op

U kunt mailen met Peter Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl

Op de overzichtskaart hieronder staat het gebied waar gewerkt wordt.

Overzichtskaart werkgebied Willem de Rijkelaan

Op de kaart staat een rode rand om een rechthoekig gebied dat tussen de Willem de Rijkelaan en een sloot in ligt. Dit gebied met rode rand is aangegeven met “NUMMER 1: parkeerterrein”. Dit is het parkeerterrein dat opgeknapt wordt.

Op de kaart staat in de linker bovenhoek een verticale blauwe lijn die loopt van de Willem de Rijkelaan naar de Vondellaan. Deze blauwe lijn is aangegeven met “NUMMER 2: fietspad”. Hier gaan we een fietspad aanleggen van het parkeerterrein Willem de Rijkelaan naar de Vondellaan.

Op de plattegrond hieronder staan alle aanpassingen die we gaan doen.

Het parkeerterrein bereikt u vanaf het Koningin Wilhelminaplein via de Willem de Rijkelaan. De toegangsweg van het parkeerterrein krijgt heidepaarse stenen (nummer 2). Deze weg heeft twee bochten. De parkeervakken krijgen grijze stenen (nummer 1) en liggen aan de rechterkant van de weg. Links van de weg ligt het voetpad met grijze tegels (nummer 3). Achter de parkeervakken en het voetpad planten we veel nieuwe bomen en planten (nummers 9, 10, 11, 12 en 13). Het hondenveld bereikt u via een pad met grijze stenen (nummer 6).

Als de weg stopt en dan begint het fietspad met rood asfalt (nummer 4). We leggen een nieuw fietspad aan naar de Vondellaan met een nieuwe brug (nummer 5). Naast het fietspad komt een strook groen (nummer 14) en een voetpad met grijze tegels (nummer 3).