Informatie over werk, inkomen en leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Mogen Oekraïense vluchtelingen hier werken?

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen Oekraïense vluchtelingen hier onder bepaalde voorwaarden in loondienst werken. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning(externe link) nodig maar moet wel een melding doen bij UWV(externe link). Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Werk voor Oekraïners

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de mogelijkheden om Oekraïners in Nederland te laten werken tijdelijk te verruimen. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Ook de gemeente Waddinxveen inventariseert nu wat de mogelijkheden zijn voor Oekraïners en werkgevers. Wij benaderen vluchtelingen op de opvanglocatie Noordkade actief met mogelijk aanbod.
 
Heeft u als werkgever of werkzoekende vragen of wilt u zich alvast melden? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze werkgeversadviseur, Eef Oosterwijk: e.oosterwijk@waddinxveen.nl

Krijgen Oekraïense vluchtelingen leefgeld?

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) kunt u de exacte bedragen terugvinden.

Een leefgeldregeling voor Oekraïners

Waddinxveen keert leefgeld uit aan Oekraïense vluchtelingen die geen werk hebben. Als gemeente betalen wij het leefgeld uit via een bankoverschrijving. Wij hebben daarom een bankrekeningnummer per gezin nodig. Voor Oekraïense vluchteling die zo’n rekening niet kunnen openen, verstrekken wij een money-card.

Aanvraagformulier

Om het leefgeld te kunnen ontvangen, vragen wij maandelijks aan gevluchte Oekraïners een aanvraagformulier in te dienen. Op dit formulier kan worden aangeven wie van het gezin werkt. Wij sturen het aanvraagformulier elke maand op naar degenen die de vorige maand leefgeld hebben ontvangen. Heeft u toch geen formulier ontvangen of heeft u nog niet eerder leefgeld ontvangen? Het formulier is op te vragen via wadwijzer@waddinxveen.nl.

Een deel van het leefgeld is bedoeld voor wonen

Het leefgeld bestaat uit een aantal onderdelen. De hoogte van deze onderdelen van het leefgeld is afhankelijk van de leeftijd van de vluchteling. De regeling gaat ervan uit dat de vluchteling het onderdeel voor wonen door de vluchteling aan de gastgever geeft om bij te dragen in de kosten voor inwoning. De gastgever mag ook om dit bedrag vragen. Het gaat om € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige per maand.

Het uitbetalen van het leefgeld gebeurt via een bankrekening

Bij www.bunq.nl(externe link) of www.rabobank.nl(externe link) kunnen vluchtelingen uit Oekraïne bankrekeningen openen. U kunt ook naar een speciaal spreekuur bij de Rabobank, Stadhuisplein 2 in Alphen aan den Rijn. Dit spreekuur is op maandag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Oekraïners die geen bankrekening kunnen openen, kunnen een tijdelijke debet-kaart krijgen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Een vluchtelingentoelage telt niet mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering en AOW

Hebt u een Oekraïner in huis die een wekelijkse toelage ontvangt? En heeft u zelf een bijstandsuitkering of een AOW-uitkering? Dan telt de toelage de eerste zes maanden niet mee voor de berekening van uw bijstandsuitkering (de kostendelersnorm) of AOW.