De gemeente Waddinxveen hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van onze website. Uit onderzoek is gebleken dat de website www.waddinxveen.nl nog niet volledig voldoet aan alle succescriteria. Op dit moment voldoet de website aan 32 van de 50 succescriteria. Het onderzoek naar de toegankelijkheid is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.

Status toegankelijkheidslabel van www.waddinxveen.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.(externe link)

Bekijk het onderzoeksrapport van www.waddinxeen.nl via WCAG 2.1 AA 

Andere websites en subdomeinen

De gemeente is ook verantwoordelijk voor andere websites en subdomeinen. Wij onderzoeken of deze ook digitaal toegankelijk zijn en zorgen dat leveranciers deze domeinen en website digitaal toegankelijk maken. Ook maken we afspraken met de leveranciers die nog niet voldoen aan de eisen van de WCAG 2.1. Het toegankelijk maken van alle subdomeinen kost tijd. Daarom proberen we alle subdomeinen in 2023 aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

De gemeente Waddinxveen heeft voor de genoemde websites een toegankelijkheidsverklaring laten opmaken door een onafhankelijke organisatie.

https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/

iBurgerzaken

www.sleutelkwartier.nl

www.tsuyt.nl

www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl

www.gouwebaddesniep.nl

www.wadwijzer.info