Sport in Waddinxveen: iedereen gezond in beweging

Waddinxveen is een sportieve gemeente en stimuleert alle inwoners om deel te nemen aan sport en beweegactiviteiten. Regelmatig bewegen is belangrijk, zowel voor lichamelijke fitheid als voor mentale ontwikkeling. U kunt hiervoor terecht bij ruim 50 sportverenigingen. Met elkaar bieden deze sportverenigingen wekelijks veel verschillende sport- en beweegmogelijkheden aan.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en helpt hierbij.

Aangepast sporten

De regiocoach "aangepast sporten Midden Holland" adviseert sporters en sportverenigingen over sport voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

Kijk op www.unieksporten.nl/.

Overzicht sportclubs Waddinxveen 2019

Aikido Nederland

Aikido

www.aikidowaddinxveen.nl

Badminton Invictus

logo invictus

www.invictusbc.nl

Bouncers basketbalvereniging

logo bouncers basketball

www.bouncersbasketball.nl

Bridgeclub Honkvast

bridgeclub honkvast logo

http://www.nbbclubsites.nl/club/5060

Bridgeclub Waddinxveen

bridgeclub waddinxveen logo

https://www.nbbclubsites.nl/club/5017/

Budocentrum Het Groene Hart

budocentrum het groene hart logo

www.budocentrumhetgroenehart.nl

Den Edel Sport Waddinxveen

den edel sport
www.clubdenedel.nl

Diana Free Aerobics

diana's free aerobics

www.dfasport.nl

Hengelsportvereniging Waddinxveen

hengelsportvereniging waddinxveen

https://www.hsvwaddinxveen.com/

Het Paardendal, manege

het paardendal logo

https://www.facebook.com/hetpaardendal/

Hockeyclub Waddinxveen

hockeyclub waddinxveen logo

www.hcwaddinxveen.nl

Hondensportvereniging

hondensport vereniging waddinxveen logo

www.hsvw.nl

Jeu de boules

jeu de boules vereniging waddinxveen logo

www.jdbwaddinxveen.nl

Karatevereniging Kurai

karatevereniging kurai logo

www.kurai-online.nl

Reigersburgh, ruitersportvereniging

rsv reigersburgh logo

www.reigersburgh.nl

SC Antilope, atletiekvereniging

sc antilope logo

www.scantilope.nl

Schaatsvereniging De Gouwe streek

schaatsvereniging de gouwe streek logo

www.degouwestreek.nl

Schuttersvereniging

schuttersvereniging waddinxveen logo

www.svwaddinxveen.nl

Sportservice Zuid-Holland

sportservice zuid-holland logo

www.teamsportservice.nl

Tafeltennis

kwiek logo

www.ttv-kwiek.nl

Tennisver. De Gouwe Smash

de gouwe smash logo

www.degouwesmash.nl

Tennisver. Waddinxveen

tennispark de woerd logo

www.tvwaddinxveen.nl

Tennisvereniging Be Fair

be fair tennisvereniging logo

www.befairtennis.nl

Timios volleybal

timios volleybal logo

www.timios.nl

TOOS, gym- dans en turnvereniging

toos waddinxveen logo

www.tooswaddinxveen.nl

Voetbalvereniging ASW

asw logo

www.vvasw.com

Voetbalvereniging Be Fair

be fair logo

www.cvvbefair.com

Waddinxveense Reddingsbrigade

waddinxveense reddingsbrigade logo

www.wrb.nu

Wielercomite

ronde van waddinxveen logo

www.rondevanwaddinxveen.nl

WKV Korbis

korbis logo

www.korbis.nl

Zwem- en poloclub De Gouwe

Zwem-_en_poloclub_de_gouwe

www.gouwe.nl

Zwembad – Gouwebad De Sniep

gouwebad de sniep logo

www.gouwebaddesniep.nl

Sniepweek 2019

Sniepweek 2019 is bedoeld om basisscholieren uit groep 1 tot en met 8  en klas 1 tot en met 3 voortgezet onderwijs in de mei- vakantie kennis te laten maken met de sportaanbieders op sportpark de Sniep. Zo kunnen kinderen kennis maken met de diverse sporten en hun verenigingen. Kijk voor meer informatie op www.wadbeweegt.nl.

Sportprijs

Sportclubs kunnen hun beste sporters, sportploegen en vrijwilligers aanmelden om mee te dingen naar één van de jaarlijkse prijzen. Vanaf dit jaar kan iedereen in Waddinxveen een talentvolle sporter aanmelden. Dan kunnen ook sporters die in Waddinxveen wonen, maar die sporten bij een club buiten Waddinxveen, meedingen naar één van de sportprijzen. Uit alle aanmeldingen kiest de jury de genomineerden als kanshebber voor een sportprijs.

Wilt u een sporter aanmelden?

Gratis sporten voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens

Voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar van gezinnen die gebruik (kunnen) maken van een minimaregeling is een eenmalige vergoeding mogelijk van het lidmaatschap van een sportvereniging. Neem hierover contact op met de gemeente via telefoonnummer 140182 of kijk op www.waddinxveen.nl.

Sportaccommodaties en velden huren

De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Sporthal De Dreef, sportzalen Groenswaard en De Duikelaar en gymzaal aan de Johannes Postlaan. Ook verhuurd e gemeente diverse buitensportvelden aan de verenigingen. U kunt ook voor een bepaalde activiteit een accommodatie huren. Bijvoorbeeld voor bedrijfssportwedstrijden of toernooien.

Huren van velden en binnensportaccommodaties

De sportvelden worden voor het hele seizoen door de desbetreffende vereniging (voetbal, korfbal) gehuurd. Er is geen mogelijkheid tot losse verhuur van sportvelden via de gemeente. De sporthallen en - zalen kunnen wel voor een bepaalde activiteit worden gehuurd via Sportpunt Gouda.

Verhuurvoorwaarden

Op de verhuur zijn de Algemene voorwaarden verhuur sporthallen versie 2018 van toepassing. Bij het indienen van een aanvraag verklaart u hiermee bekend te zijn en mee in te stemmen.

Beheer en verhuur binnensportaccommodaties

Sportpunt Gouda beheert de binnensportaccommodaties in Waddinxveen. Ook regelen ze de verhuur. Voor het huren van een binnensportaccommodatie kunt u mailen naar verhuur@sportpuntgouda.nl

U kunt ook bellen naar 0182-590 924. Voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (met uitzondering van het zwembad) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2019:

                                                                  Overdag                            Avond/weekend/feestdagen    

Sporthal De Dreef

De huur bedraagt per uur *                                        € 59,58                               € 61,69

Sportzaal De Duikelaar

De huur bedraagt per uur *                                        € 45,17                               € 47,19

Sportzaal Groenswaard

De huur bedraagt per uur *                                        € 35,55                               € 38,09

Gymnastieklokaal Johan Postlaan

De huur bedraagt per uur *                                        € 24,98                               € 26,29

Meer informatie over sport in Waddinxveen, kijk op Waddinxveenallesdichtbij