Gratis sporten voor kinderen

Regelmatig bewegen is belangrijk om fit te blijven en voor de mentale ontwikkeling. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en helpt hierbij. De regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) vergoedt kosten voor een sportlidmaatschap. Heeft u een laag inkomen en wilt u uw kind toch laten sporten? Vraag dan een eenmalige vergoeding RBMA Extra aan. Deze vergoeding is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar. Wilt u een vergoeding aanvragen? Vul dan via onderstaande knop, het formulier Aanvraag minimaregeling in.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Minimaregeling aanvragen

Kinderen t/m 17 jaar kunnen per kalenderjaar één cursus of één sport doen. De gemeente vergoedt deze kosten. U krijgt het bedrag uitbetaald na het inleveren van het betaalbewijs. Dit geldt ook voor zwemles. De gemeente vergoedt voor kinderen vanaf 4 jaar alle kosten van de zwemlessen voor het A, B en C-diploma. Volwassenen die gebruik maken van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten kunnen voor 50% van de kosten per persoon per kalenderjaar één cursus volgen.

Of u in aanmerking komt voor een vergoeding van een sportlidmaatschap hangt af van uw netto inkomen en vermogen. Bent u getrouwd of woont u samen? Tel dan uw netto inkomens bij elkaar op. De inkomensgrens is maximaal 130% van de bijstandsnorm.

Inkomsten vanaf 1 januari 2024

Personen tussen 21 jaar en AOW- leeftijd

Gezinssituatie

Inkomen

Gehuwd/samenwonend € 2.429,97
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.700,98

Personen met de AOW- leeftijd en ouder

Gezinssituatie

Inkomen

Gehuwd/samenwonend € 2.441,15 (waarvan € 50,10 niet wordt meegerekend)
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.893,90 (waarvan € 25,05 niet wordt meegerekend)

Dit zijn netto-inkomsten per maand, uit loon, pensioen of uitkering. Zonder vakantietoeslag. Huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag vallen niet onder deze inkomsten.

Grens van het vermogen vanaf 1 januari 2024

Uw vermogen, waaronder ook een eigen huis valt (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

Gezinssituatie

Vermogensgrens

Alleenstaand € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 15.150,00
Gehuwd/samenwonend € 15.150,00

Let op: ook het bedrag op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen. De grens van het vermogen wordt verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor begrafeniskosten. Dit bedrag staat op een aparte rekening, waarop alleen geld gestort wordt.

De kosten voor de RBMA extra vraagt u terug (declaratie) bij de gemeente. Als het mogelijk is, betaalt u de kosten eerst zelf. Het terugvragen van de kosten doet u via het formulier met uw DigiD. Het bewijs dat u de kosten zelf hebt betaald, stuurt u met uw aanvraag mee. Schrijf op het betaalbewijs voor welk gezinslid de kosten waren. Als u de kosten voor het sporten of de cursus niet zelf vooraf kunt betalen, betaalt de gemeente rechtstreeks aan de vereniging of organisatie.

Kosten terug vragen

Lukt het niet om online uw kosten te declareren? Neem dan contact op met telefoonnummer 14 0182.

U kunt tot 31 december van ieder jaar een aanvraag indienen. De aanvraag is voor een vergoeding van kosten die u in dat jaar heeft gemaakt. Stuur de bewijsstukken van uw netto maandinkomen en/of chronische ziekte of handicap mee met de digitale aanvraag. In het formulier kunt u deze bewijsstukken uploaden. U ontvangt een brief met het besluit: dat kan een goedkeuring of afwijzing zijn.

De regiocoach ‘aangepast sporten Midden Holland’ adviseert sporters en sportverenigingen over sport voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Ga voor meer informatie of contact naar www.unieksporten.nl.

 

Heeft u een aanvraag gedaan en is deze goedgekeurd en u wilt iets declareren? Op het portaal Werk en Inkomen dient u online uw declaratie in.