Verleende APV-vergunningen, 2024 week 22

De volgende vergunningen zijn verleend:

  • Evenementvergunning: aan Stichting Popschool Waddinxveen voor Open Dag Popschool, locatie grasveld tussen de Kruiskerk en de Passage 23 op 6 juli 2024 van 16:00 tot 21:00 uur.
  • Melding inrit: Otto-erf 9
  • Rioolaansluiting: Coenecoop 7

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.