Verleende APV-vergunningen, 2024 week 19

Evenementvergunning

  • Voor opening van het gebouw Wereldwijd aan de Mauritslaan 55 op 1 juni 2024 van 10:00 uur tot 16:00 uur

Alcoholwetvergunning

  • Slijterij in supermarkt Dirk van den Broek, Promenade 5

Melding inrit

  • Brugweg 59

Rioolaansluiting

  • Raadhuisplein 1

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.