Verleende APV vergunningen, 2024 week 09

Evenementvergunning

Evenementvergunning is verleend aan PKN Wijkgemeente ‘t Spectrum voor een rommelmarkt voor 25 mei 2024 van 09.30 uur tot 15.00 uur. De rommelmarkt is in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde 3, op het voorterrein en parkeerterrein voor de kerk.

Goedkeuring melding inrit

  • Otto-erf 4
  • Otto-erf 6
  • Otto-erf 8

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.