Verleende APV vergunningen, 2024 week 08

Standplaatsvergunning

  • Kraan’s kippenkraam voor de standplaatslocatie Zuidplas op de dinsdagen.

Goedkeuring melding inrit

  • Willem de Rijkelaan 47

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.