Verleende APV-vergunningen, 2024 week 03

Verlening standplaastvergunning

  • Verlenging standplaatsvergunning verleend aan Sterre Vers Kaashandel – Hoogendoorn kaashandel voor het jaar 2024 voor de standplaatslocatie Groensvoorde op de vrijdagen.
  • Verlenging standplaatsvergunning verleend aan Zeevishandel Robert Beukers voor het jaar 2024 voor de standplaatslocatie Groensvoorde op de woensdagen.

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Melding incidentele festiviteit Gouweplein 3

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens gemeente Waddinxveen op 6 januari 2024 een melding ontvangen voor het houden van een festiviteit (verjaardagsfeest) met DJ op 27 januari van 20:00 tot 01:00 uur op de locatie Gouweplein 3.

Deze melding heeft betrekking op de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Waddinxveen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2024-00000425. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.