Verleende APV vergunningen, 2023 week 22

De volgende vergunning is verzonden:

  • Evenementvergunning is verleend aan Stichting Kwadraad voor het Fit4Nop Festival 2023 op de Marktstraat d.d. 3 juni 2023 van 13.00-14.00 uur.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.