Verleende APV-vergunningen, 2023 week 12

De volgende vergunningen zijn verzonden:

Exploitatievergunning

  • Exploitatievergunning verleend aan Stapperij Robben, Nesse 4a, 2741 HS Waddinxveen

Alcoholwetvergunning

  • Alcoholwetvergunning verleend aan Stapperij Robben, Nesse 4a, 2741 HS Waddinxveen

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.