Verleende APV vergunningen, 2023 week 09

De volgende vergunningen zijn verzonden:

Rioolaansluiting

  • Middelburgseweg 3 B

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.