Verleende APV Vergunningen, 2023 week 04

De volgende vergunningen zijn verzonden:

 • Toestemming rioolaansluiting
  Henegouwernesse 20
 • Toestemming aanleg uitrit
  Bredeweg sectie C, nr 6579
 • Standplaatsvergunning
  Verlenging standplaatsvergunning voor 2023 aan Sterre Vers / Hoogendoorn kaashandel  voor de verkoop van zuivelproducten op vrijdag op de standplaatslocatie Groensvoorde.
 • Evenementvergunning
  Verleend aan v.o.f. Kabalt Steur voor een kermis d.d. 29 maart 2023 tot en met 1 april 2023 op het evenemententerrein aan de Dreef.

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.