Verkeersbesluiten, 2023 week 49

Tijdelijke snelheidsverlaging Zuidelijke Rondweg door voorbelasting bermen

Binnenkort wordt de maximumsnelheid op de Zuidelijke Rondweg, vanaf de Beijerincklaan tot de spoorwegovergang, voor een jaar lang verlaagd naar 30 km per uur. Deze snelheidsverlaging is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. Aan beide zijden van de Zuidelijke Rondweg worden de bermen met zandzakken, zogenaamde big bags, voorbelast. Daardoor lijkt het dat de weg een stuk smaller wordt. De voorbelasting is nodig om de weg te verbreden en een middenberm te maken. De planning is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2024 starten.

Inzien

Het verkeersbesluit met situatietekeningen kunt u vanaf 7 december inzien via www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u het besluit op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Tegen dit besluiten kunt u bezwaar maken.