Verkeersbesluiten, 2023 week 24

B&W zijn tot de volgende besluiten gekomen:

Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de volgende locatie:

Het aanwijzen van een parkeervak voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locatie:

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u vanaf 15 juni t/m 20 juli inzien via www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u het besluit op het gemeentehuis komen inzien? Maak dan een afspraak via 14 0182.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.