Verkeersbesluiten, 2023 week 13

Tijdelijke afsluiting Nesse voor motorvoertuigen en fietsverkeer

Op 20 maart 2023 hebben B&W het volgende besloten:

  1. Instellen van een voetgangersgebied van Nesse 2 t/m Nesse 20, van 1 april tot 1 november.
  2. Plaatsen van drie voetgangerssluizen, bij beide ingangen staat een bord met “start voetgangerszone”.
  3. Plaatsen van bord voetpad bij Nesse 2 en Nesse 20.

Bekijken

De verkeersbesluiten met situatietekeningen kunt u van 29 maart tot en met 3 mei inzien via www.officielebekendmakingen.nl

Wilt u het besluit op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak via 14 0182. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.