Vaststellen beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023, week 44

Door de flink gestegen energieprijzen hebben vooral de huishoudens met een laag inkomen moeite met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Gemeenten krijgen ook in 2023 de mogelijkheid om inwoners te helpen door het verstrekken van de energietoeslag. Daarom zijn de beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 vastgesteld. Deze regels gelden vanaf 1 november 2023 tot 1 maart 2024.

Wanneer wordt de toeslag uitbetaald?

Inwoners die al een uitkering of minimaregeling van de gemeente ontvangen, krijgen de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort. Inwoner die geen uitkering hebben, kunnen zelf de energietoeslag aanvragen van 1 december 2023 tot 1 maart 2024. Via de pagina www.waddinxveen.nl/energietoeslag kunt u vanaf 1 december 2023 de toeslag aanvragen.