Ontwerp wijzigingsplan Abraham Kroesweg 5, 2023 week 05

B&W maken bekend dat zij op 24 januari 2023 hebben ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5

Het wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5

Het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5 is opgesteld om de bestaande bedrijfswoning om te zetten in een plattelandswoning. In een plattelandswoning is het mogelijk om te wonen zonder binding met het achterliggende bedrijf. Het achtergelegen bedrijf is verkocht, er is dus geen binding met het achtergelegen bedrijf en daarom is dit wijzigingsplan noodzakelijk.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerp wijzigingsplan bekijken

Vanaf 2 februari 2023 kunt u via de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerp wijzigingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerp uitwerkingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg5-0301).

U kunt tot en met 16 maart reageren op het ontwerp wijzigingsplan

U kunt tot en met 16 maart bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp wijzigingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 14 0182).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerp wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.