Bestemmingsplannen bekijken

  • Eén of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen.
  • Regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden.
  • Een uitleg van het bestemmingsplan en waarom voor die regels is gekozen.

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd.
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen.
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt.
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.