Omgevingsvergunningen: nieuwe, verleende en verlengde vergunningen, 2023 week 06

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • bij Coenecoop 3F: bouwen 2 berdrijfshallen (31-01-2023, zaaknr. 2023031274, publicatie aanvraag: 02-02-2023);
 • Transportweg bij nr. 5: vellen van vijf bomen (24-01-2023, zaaknr. 2023026082, publicatie aanvraag: 30-01-2023);
 • Bloemendaalseweg 27: herbouwen woning (27-01-2023, zaaknr. 2023029277, publicatie aanvraag: 01-02-2023);
 • Containerweg 2: tijdelijk bouwen van een tent (19-01-2023, zaaknr. 2023021507, publicatie aanvraag: 01-02-2023);
 • Zuidkade 10: verbouwen en transformeren van pand naar 6 appartementen (25-01-2023, zaaknr. 2023026419, publicatie aanvraag: 30-01-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Vredenburghzone langs de Zuidelijke Rondweg: uitvoeren van grondwerkzaamheden (26-01-2023, zaaknr. 2023014457, publicatie besluit: 30-01-2023);
 • Nic. Beetslaan 2: tijdelijk (max. 2 maanden) plaatsen van lift voor werkzaamheden (25-01-2023, zaaknr. 2023022915, publicatie besluit: 27-01-2023);
 • Noordkade 24: bouwen opslagloods (25-01-2023, zaaknr. 2022249605, publicatie besluit: 30-01-2023).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

 • Kanaaldijk 35: bouwen zoutloods met bijbehorende gebouwen en opstelplaatsen (25-01-2023, zaaknr. 2022098243, publicatie besluit: 27-01-2023).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Louis Dobbelmannweg 14, 16, 18 en 20: uitbreiden distributiecentrum (30-01-2023, zaaknr. 2022250716, publicatie besluit: 02-02-2023);
 • de Akker 89: plaatsen aanbouw (30-01-2023, zaaknr. 2022322760, publicatie besluit: 02-02-2023).