Omgevingsvergunningen: nieuwe aanvraag, verleende vergunningen en verlengde beslistermijn, 2023 week 05

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • N453 in Waddinxveen: vellen van vierentwintig bomen (20-01-2023, zaaknr. 2023022302, datum aanvraag: 25-01-2023);
  • Cederhout 43 en 45: bouwen van een dubbele berging tussen 2 woningen (19-01-2023, zaaknr. 2023022263, datum aanvraag: 24-01-2023);
  • Nic. Beetslaan 2: tijdelijk (max. 2 maanden) plaatsen van een lift i.v.m. werkzaamheden (20-01-2023, zaaknr. 2023022915, datum aanvraag: 25-01-2023);
  • Tweede Bloksweg 68: verlengen van vergunning voor tijdelijk woon unit (21-01-2023, zaaknr. 2023023462, datum aanvraag: 25-01-2023);

Bezwaar is niet mogelijk.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid)

  • Onderweg 34: wijzigen van agrarische bestemming naar woonbestemming (20-01-2023, zaaknr. 2023023155, datum aanvraag: 25-01-2023);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Piet Stuurmanweg 8 nabij: realiseren van verkeersbrug (20-01-2023, zaaknr. 2022302999, datum besluit: 24-01-2023);

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.