Omgevingsvergunningen: nieuwe aanvraag, verleende vergunningen en verlengde aanvragen, 2023 week 15

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Tuinbouwweg 4A: vellen van boom (start: 23-03-2023, zaaknr.: 2023-00002482, publicatie 06-04-2023);
  • Boekweitakker 55: vervangen kozijnen en voordeur, plaatsen schutting met overkapping (start 02-04-2023, zaaknr.: 2023-00003100, publicatie 11-04-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Bloemendaalseweg 27: herbouwen woning (verzonden 31-03-2023, publicatie 04-04-2023);
  • Zuringveld 12: uitbreiden woning met dakkapellen en uitbouw (verzonden 31-03-2023, publicatie 04-04-2023);
  • Kamilleveld 8: vervangen garagedeur door kozijn met HR++ glas (verzonden 31-03-2023, publicatie 04-04-2023);
  • Vredenburghlaan: tijdelijk aanleggen uitrit (verzonden 03-04-2023, publicatie 05-04-2023).

Tegen deze besluiten kunt u bewaar maken.

Verlenging beslistermijn

N453: vellen van vierentwintig bomen (verzonden 03-04-2023, publicatie 05-04-2023).