Omgevingsvergunningen: nieuwe aanvraag, verleende en verlengde vergunningen, 2023 week 03

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Henegouwernesse 15: het plaatsen van 3 rijen zonnepanelen (03-10-2022, zaaknr. 2022249277, datum aanvraag: 06-01-2023);
  • Henegouwernesse 15: het plaatsen van 3 rijen zonnepanelen (03-10-2022, zaaknr. 2022249277, datum aanvraag: 06-01-2023);
  • op een parkeerplaats nabij Prinses Beatrixlaan 51: het tijdelijk(t/m 10-2-2023)  plaatsen van een afvalcontainer (03-01-2023, zaaknr. 2023007325, datum aanvraag: 06-01-2023);
  • Zonnebaars 23: het plaatsen van een afdak boven de voordeur en het keukenraam (08-01-2023, zaaknr. 2023010737, datum aanvraag: 11-01-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Sniepweg 13F: het tijdelijk (t/m 31 maart 2023) opvangen van 150 asielzoekers in de sporthal (09-01-2023, zaaknr. 2022322427, datum besluit: 12-01-2023).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

  • Coenecoop 88: het realiseren van een inpandige verbouwing (09-01-2023, zaaknr. 2022288948, datum besluit: 11-01-2023);
  • Kanaalweg 4C: het plaatsen van zonnepanelen, gemeentelijk monument (06-01-2023, zaaknr. 2022266198, datum besluit: 10-01-2023);
  • Vondellaan 27: het plaatsen van een carport (06-01-2023, zaaknr. 2022262152, datum besluit: 10-01-2023).