Omgevingsvergunningen: nieuwe aanvraag, verleende en verlengde aanvraag, 2023 week 04

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Vredenburghzone langs de Zuidelijke Rondweg: uitvoeren van grondwerkzaamheden (11-01-2023, zaaknr. 2023014457, datum aanvraag: 16-01-2023);
 • aan de weg nabij Transportweg 15: plaatsen van een reclamezuil (10-01-2023, zaaknr. 2023013344, datum aanvraag: 13-01-2023);
 • Palissanderhout 54: het plaatsen van een luifel boven de voordeur (14-01-2023, zaaknr. 2023017191, datum aanvraag: 18-01-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreid)

 • Kromme Esse 4 C: legaliseren van inpandige woonruimte in bedrijfsruimte (05-12-2022, zaaknr. 2022305704, datum aanvraag: 17-01-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Bloemendaalseweg 2a: wijzigen van de verleende bouwvergunning (05-01-2023, zaaknr. 2022272948, datum besluit: 13-01-2023);
 • Graanakker 106: plaatsen van twee dakkapellen op het voordakvlak van de woning (10-01-2023, zaaknr. 2022303045, datum besluit: 17-01-2023);
 • Jan Dorrekenskade-Oost 39 en 39A: uitbreiden van de garages (17-01-2023, zaaknr. 2022320742, datum besluit: 19-01-2023);
 • op een parkeerplaats nabij Prinses Beatrixlaan 51: tijdelijk(t/m 10-2-2023)  plaatsen van een afvalcontainer (10-01-2023, zaaknr. 2023007325, datum besluit: 13-01-2023);
 • Tweede Bloksweg 38G: plaatsen van een brug (11-01-2023, zaaknr. 2022237157, datum besluit: 16-01-2023).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Noordeinde 65A: bouwen van een woning (13-01-2023, zaaknr. 2022279444, datum besluit: 17-01-2023);
 • Piet Stuurmanweg 8 nabij: realiseren van een verkeersbrug (16-01-2023, zaaknr. 2022302999, datum besluit: 18-01-2023).