Deze pagina is verlopen.

Omgevingsvergunningen: nieuwe aanvraag, geweigerde, verleende en verlengde vergunningen, 2022 week 49

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier) 

 • Raadhuisplein (locatie oude gemeentehuis): tijdelijk aanbrengen van voorbelasting (22-11-2022, zaaknr. 2022294633, datum aanvraag: 25-11-2022);
 • Beethovenlaan 30: plaatsen van dakkapel in voordakvlak van woning (22-11-2022, zaaknr. 2022295488, datum aanvraag: 28-11-2022);
 • Henegouwerweg 31: tijdelijk (23 januari t/m 3 februari 2023) plaatsen van afvalcontainer (27-11-2022, zaaknr. 2022299436, datum aanvraag: 30-11-2022);
 • Nabij Wilgenhorst 67: tijdelijk (t/m 21-4-2023) opslaan van roerende zaken op 4 parkeerplaatsen (21-11-2022, zaaknr. 2022294047, datum aanvraag: 25-11-2022);
 • Piet Stuurmanweg 6: plaatsen van zonnepanelen (28-11-2022, zaaknr. 2022299507, datum aanvraag: 30-11-2022);

Bezwaar is niet mogelijk.

Geweigerde omgevingsvergunning (regulier)

 • Jan Dorrekenskade-Oost 11: plaatsen van erfafscheiding (22-11-2022, zaaknr. 2022211039, datum besluit: 25-11-2022);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Parklaan nabij Station Triangel: plaatsen van tijdelijk (week 11 2023) stembureau (23-11-2022, zaaknr. 2022270613, datum besluit: 25-11-2022);
 • Nabij Wilgenhorst 67: tijdelijk (t/m 21-4-2023) opslaan van roerende zaken op 4 parkeerplaatsen (24-11-2022, zaaknr. 2022294047, datum besluit: 29-11-2022);
 • Pollux 7: tijdelijk (t/m 1-12-22) plaatsen van afvalcontainer (23-11-2022, zaaknr. 2022282930, datum besluit: 25-11-2022);
 • Zesde Tochtweg 4D UNIT: verlengen tijdelijke bewoning (24-11-2022, zaaknr. 2022246462, datum besluit: 29-11-2022); 

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.


Verlenging beslistermijn

 • Kuyperhoeve 39: plaatsen van container (ingetrokken) (23-11-2022, zaaknr. 2022247040, datum besluit: 25-11-2022);