Bouwen en wonen, 2024 week 12

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier) [niveau 3]

  • bij de Dreef 4C: tijdelijk opslaan (kubus)container en eco-toilet in parkeervakken (start 07-03-2024, zaaknummer 2024-00005611, publicatie 12-03-2024);
  • Dorpstraat 13: wijzigen kantoorbestemming naar woonbestemming (start 07-03-2024, zaaknummer 2024-00005625, publicatie 12-03-2024);
  • bij Papaverveld 13, ingetekende geometrie B8226: creëren uitgang in aangekocht perceel in geval van calamiteit (start 12-03-2024, zaaknummer 2024-00005970, publicatie 15-03-2024);
  • Brink bij nummer 17: vellen van een boom (start 10-03-2024, zaaknummer 2024-00005767, publicatie 18-03-2024).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Plasweg 5: tijdelijk plaatsen puincontainer (verzonden 08-03-2024, publicatie 12-03-2024, zaaknummer 2024-00003358, toegekend);
  • Brugweg 95: uitbreiden woonhuis (verzonden 12-03-2024, publicatie 14-03-2024, zaaknummer 2024-00001260, toegekend);
  • Jan Dorrekenskade-West 16: plaatsen dakkapel voordakvlak (verzonden 12-03-2024, publicatie 14-03-2024, zaaknummer 2024-00004056, toegekend);
  • Tweede Bloksweg naast 42D (WDV01E4483): herbouwen vrijstaande woning (kavel 6) (verzonden 13-03-2024, publicatie 15-03-2024, zaaknummer 2023-00002568, toegekend);
  • Bredeweg 10 (WDV01C6749): bouwen woning (verzonden 14-03-2024, publicatie 18-03-2024, zaaknummer 2023-00019566, toegekend).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

  • naast Florijnlaan 100: bouwen 6 starterswoningen en aanleggen in- en uitrit (verzonden 11-03-2024, publicatie 13-03-2024, zaaknummer 2023-00010703, toegekend).

Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit?

Voor informatie over het besluit kunt u bellen met de ODMH via telefoonnummer 088 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen. Dat kan via info@odmh.nl.